Valsts zemes dienests izsludina konkursu

Piektdiena, 4. septembris, 2015
Nu jau trešo gadu pēc kārtas Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) izsludina konkursu par labākajiem 2015.gada studiju noslēguma darbiem (bakalaura darbs, maģistra darbs, diplomdarbs) ar mērķi veicināt zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā VZD, sekmēt studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstīt studentu centienus un sasniegumus pētniecības jomā ar VZD darbību saistītajās jomās - nekustamā īpašuma kadastrs, zemes un būvju kadastrālā uzmērīšana, nekustamā īpašuma masveida vērtēšana, zemes ierīcība, zemes reforma, ģeodēzija, ģeomātika un zemes efektīva izmantošana.

Kā iepriekšējos gados, arī šogad, darbus vērtēs speciāli izveidota konkursa komisija, kas ņems vērā pētījuma praktisko nozīmi un pielietojumu, pētījuma analīzes dziļumu un kvalitāti, izsludināto secinājumu pamatotību un oriģinalitāti, tēmas nozīmību un aktualitāti. Darbi tiks vērtēti 3 kategorijās – „labākais bakalaura darbs”, „labākais maģistra darba” un „labākais diplomdarbs”.

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 30.septembris, sūtot tos elektroniska dokumenta veidā PDF formātā uz e-pasta adresi lelde.rozentale@vzd.gov.lv

Labāko darbu apbalvošana notiks novembrī VZD rīkotā svinīgā sanāksmē, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.

Valsts zemes dienests

tālrunis: 67220365, iekš.1365, mob.22016333

adrese: 11.novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050

PDF VALSTS ZEMES DIENESTA KONKURSA "Augstākās izglītības iestāžu noslēguma labākie darbi" nolikumsRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.