RTA studentiem ir iespēja pieteikties Ungārijas valsts stipendijai

Otrdiena, 13. decembris, 2016
Ungārijas fonds „Tempus Public Foundation” aicina pieteikties Ungārijas valsts stipendijām, lai studētu vai veiktu pētniecības darbu Ungārijas augstskolās. Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 30.janvāris.

2017./2018. akadēmiskajā gadā piedāvātās iespējas:

1) īslaicīgas studijas

 • bakalaura līmeņa vai maģistrantūras līmeņa studijas
  Kandidātam ir jābūt studentam Latvijas augstskolā un pabeigušam vismaz divus studiju semestrus attiecīgajā studiju programmā.
  Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 3–10 mēneši.
 • doktora līmeņa studijas.
  Kandidātam jābūt doktorantūras studentam Latvijas augstskolā.
  Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 1–10 mēneši. 

Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

2) pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu

 • bakalaura, maģistra vai doktora pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu. 

Jāiztur iestājeksāmeni Ungārijas augstskolā. Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

3) pēcmaģistrantūras un pēcdoktorantūras pētniecība (īsākais laiks – 3 dienas, garākais laiks – 10 mēneši).

Latvijas kandidātiem nepieciešama Valsts izglītības attīstības aģentūras nominācijas vēstule.

Iesniedzamo dokumentu saraksts un papildu informācija Ungārijas fonda Tempus Public Foundation mājaslapā.

Pieteikšanās kārtība:

Jāpiesakās tiešsaistē interneta vietnē www.scholarship.hu. Uzsākot pieteikšanos tiešsaistē, ir jāieskenē visi prasītie dokumenti, jo tie būs jāpievieno iesniegumam. Vispirms jāizlasa norādījumi par pieteikšanos tiešsaistē Online Application Guide, kas atrodami www.tka.hu.

Pilns dokumentu komplekts papīra formā līdz 1.martam jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050 (tālr. 67814331; e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv). Aģentūra dokumentus izskatīs un, ja kandidāts atbildīs visām stipendijas piedāvātāju prasībām, nosūtīs Ungārijas fondam Tempus Public Foundation nominācijas vēstuli.

Kontaktpersona Ungārijas fondā „Tempus Public Foundation”:

Ms Eszter Judit Acs

E-pasts: eszter.acs@tpf.huRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.