RTA pētnieku aktivitātes projektā „REF – Reading with Ease and Fun”

Piektdiena, 9. decembris, 2016
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Speciālās pedagoģijas laboratorijas pētnieki ir iesaistījušies Erasmus+ stratēģiskās partnerības skolu izglītībā projektā „REF – Reading with Ease and Fun”, kura mērķis ir izstrādāt un veikt pasākumu kopumu, kas paredz uzlabot skolēnu ar disleksiju un lasīšanas traucējumiem interesi un motivāciju lasīt. Projektā iesaistījušās sešas valstis – Bulgārija, Itālija, Spānija, Portugāle, Turcija un Latvija.

No Rēzeknes projektā darbojas: Speciālās pedagoģijas laboratorijas vadītāja Mārīte Rozenfelde, kura ir projekta REF vadītāja Latvijā, Rēzeknes 5. vidusskolas skolotāja, logopēde, projekta „REF” pētniece Regīna Ogriņa, speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” metodiķe Aija Vindeče, tulks Aija Kalvāne un REGI pētniece Svetlana Ušča.

Oktobrī un novembrī RTA tika rīkoti kursi sagatavošanas grupas, sākumskolas skolotājiem, speciālajiem pedagogiem par tēmu „Lasītmācīšana viegli un ar prieku”. 34 kursanti noklausījās teoriju un kursu ietvaros nākošgad kā voluntieri 20 stundas darbosies praktiski ar bērniem, kuriem ir lasīšanas traucējumi. Atskaitei kursanti filmēs savas nodarbības, no kurām labākās tiks ievietotas YouTube kanālā. Labākā katras dalībvalsts pieredze tiks apkopota DVD formātā un būs pieejama ikvienam interesentam.

Projekta ietvaros laikā no 21. līdz 25. novembrim RTA sadarbībā ar Rēzeknes internātskolu – Attīstības centru rīkoja aktivitāšu nedēļu „Lasītprasme: veicināšana, problēmas, risinājumi”, kuras laikā notika dažādi pasākumi, sākot ar lekciju vecākiem „Lasīt? MODERNI!”, skolu komandu konkursu „Lasi un dari” un noslēdzot ar akadēmisko konferenci.

Skolu komandu konkursa organizēšanā iesaistījās aktīvie RTA studenti – Laura Kudravska, Elīna Zujāne, Daina Mihailova, Kitija Pūpola un Iļja Lobanovs, kuri gan izdomāja pasākuma scenāriju, gan arī novadīja konkursu, kurā piedalījās Rēzeknes 5. vidusskolas trīs skolēnu komandas.

Aktivitāšu nedēļa noslēdzās 25. novembrī ar akadēmisko konferenci „Lasītprasme: veicināšana, problēmas, risinājumi”, kurā referātus lasīja septiņi dalībnieki, kuri ikdienas darbā saskaras ar bērniem un viņu lasīšanas problēmām. Konferences dalībnieki runāja par ikdienā aktuālām tēmām un piedāvāja paņēmienus radošās lasīšanas veicināšanai, runāja par lasīšanas traucējumiem un to korekciju, ļāva ielūkoties Bērnu bibliotēkas pieredzē darbā ar lasītājiem un dalījās pieredzē par „Bērnu un jauniešu žūrijas” nozīmi lasīšanas veicināšanā.

Projekta ietvaros 2017. gada jūnijā ir paredzēta REF konference, turpinot  risināt problēmas, kas saistītas ar lasītprasmes apguvi sākumskolā, bet jūlijā Bulgārijā, Rusē notiks starptautiska konference, kas būs projekta noslēgums un kurā piedalīsies arī Latvijas komanda.

Inga Kaļva, RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

Māra Justa un Mārītes Rozenfeldes fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.