RTA notiks Pleskavas Valsts universitātes tiesību virziena docētāju lekcijas

Pirmdiena, 5. decembris, 2016
15. decembrī no plkst. 9.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 124. auditorijā notiks Pleskavas Valsts universitātes tiesību virziena docētāju lekcijas. Tiek aicināti Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Tiesību virziena un citu virzienu studenti, docētāji.

Plkst. 09.00. – 10.30 – Andrejanova I.V., juridisko zinātņu kandidāte, Pleskavas Valsts universitātes Mūžizglītības institūta direktore, Juridiskās fakultātes Uzņēmējtiesību un tiesību pamatu katedras vadītāja – lekcija „Darba tiesību atsevišķi aspekti Krievijā”.

Plkst. 10.40. – 12.10 – Jegorovs V.J., pedagoģisko zinātņu kandidāts, Pleskavas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesību un procesa katedras vadītājs, docents – lekcija „Komercijas juridiskās personas un to klasifikācija pēc Krievijas civilās likumdošanas”.

Plkst. 13.10. – 14.40 – Artamonovs G.V., juridisko zinātņu kandidāts, Pleskavas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes Tiesvedības tiesiskās un organizatoriskās nodrošināšanas katedras docents – lekcija „Administratīvās tiesības un administratīvais process Krievijā”.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.