Ilze Lībiete, Diāna Apele un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti satiekas grafikas darbu izstādē “Pēctecība”

Pirmdiena, 28. novembris, 2016
1. un 2. decembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiek piektā starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”. Konferenci rīko Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Kauņas kolēģiju (Lietuva), P.M. Mašerova vārdā nosaukto Vitebskas Valsts universitāti (Baltkrievija) un Pleskavas Valsts universitāti (Krievija).

Konferences mērķis ir turpināt attīstīt starptautisko sadarbību starp Eiropas Savienības (ES), Ziemeļvalstu un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) zinātniekiem un zinātnes institūcijām, veicinot starpdisciplināro pētniecību un praktiskās pieredzes apmaiņu mākslā un mūzikā. Konferences darba virzieni ir KULTŪRA UN SABIEDRĪBA REĢIONĀLĀS IDENTITĀTES DISKURSĀ, MŪZIKAS ZINĀTNE PRAKSEI, MĀKSLA UN DIZAINS, tradicionālās un inovatīvās ekspedīciju materiālu saglabāšanas un prezentēšanas formas.

 Latvijas un ārvalstu zinātnieki, praktiķi, pedagogi, amatiermākslas kolektīvu vadītāji un to dalībnieki piedalās kolēģu vadītajās instrumentālās muzicēšanas, kora dziedāšanas, dažādu tautu folkloras deju, mākslas, dizaina un tekstildarbu u.c. meistardarbnīcās. Konferences laikā notiek arī dažādu izstāžu atklāšanas un tiek demonstrēti tērpi modes skatēs. Piecu gadu laikā konferenci ir apmeklējuši pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Grieķijas, Baltkrievijas, Krievijas, Izraēlas, Turcijas u.c. valstīm.

Šogad konferences ietvaros Latgales vēstniecībā “GORS” atklāta Ilzes Lībietes, Diānas Apeles un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentu grafikas darbu izstāde „Pēctecība”. Izstāde Latgales vēstniecībā GORS skatāma līdz 2017.gada 5.janvārim.

Izstādē eksponēti Latvijā un ārzemēs pazīstamās grafiķes - litogrāfijas un praktiskās heraldikas meistares, Latvijas Mākslas akadēmijas un Daugavpils Universitātes pedagoģes Ilzes Lībietes darbi. Izstādē apskatāmas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētājas, mākslinieces un dizaineres Diānas Apeles grafikas. Piedalās arī RTA profesionālā maģistra studiju programmas “Dizains” studiju moduļa “Grafiskais dizains” absolventi – Sarma Delvere, Irēna Kivrāne (Ivanova), Ineta Zvonņikova, Nataļja Losāne, gan šobrīd programmā studējošie studenti – Ilze Kukule, Diāna Poševa, Agate Ignatoviča, Inese Dundure, Santa Miezīte, Kristīna Tribrate un Laura Greize.

Izstādes nosaukuma „Pēctecība” saknes meklējamas triju paaudžu saskares punktos, SKOLOTĀJS/docētājs – SKOLĒNS/students tandēmā. Liels SKOLOTĀJS – ne tas, kurš vienkārši nodod zināšanas saviem skolēniem, bet tas, kurš modina viņos interesi par zināšanām un vēlmi tās iegūt patstāvīgi. SKOLOTĀJS skolēnam savā būtībā ir kā iedvesmas avots. SKOLOTĀJA lielums vienmēr tiek mērīts pēc skolēnu skaita, kuri pārspēj SKOLOTĀJU... Viduvējs skolotājs stāsta, labs izskaidro, ļoti labs skolotājs demonstrē, savukārt izcils iedvesmo... Pedagoģe un māksliniece Ilze Lībiete savā laikā ir iedvesmojusi grafikas mākslai savu studenti Diānu Apeli, kura savukārt turpina iedvesmot studentus radīt tālāk un neapstāties savā radošajā izaugsmē.

Aina Strode Dr.paed., Mg.art., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docente, studiju virziena „Mākslas” vadītāja, profesionālā maģistra studiju programmas “Dizains” direktoreRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.