AS "Exigen Services Latvia" stipendija

Piektdiena, 4. septembris, 2015
Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu izsludina ikgadējo stipendiju konkursu informācijas tehnoloģiju (IT) jomas studentiem ar mērķi atbalstīt daudzsološākos topošos IT speciālistus un veicināt viņu profesionālo izaugsmi.

Kam: Latvijas augtsāko izglītības iestāžu IT jomā studējošajiem studentiem

Skaits: 7 ikmēneša stipendijas

Apjoms: 150 EUR

Laika periods: 10 mēneši

Pieteikšanās termiņš: līdz 2015. gada 14. septembrim (ieskaitot)

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 7 ikmēneša stipendijas 150 EUR vērtībā, kas tiks izmaksātas laikā no 2015. gada septembra līdz 2015. gada jūnijam. Stipendijas tiks piešķirtas motivētākajiem studentiem ar labākajām sekmēm iepriekšējā studiju periodā. Stipendiju konkursa pretendentu vērtēšanu veic pārstāvji no attiecīgās augstākās izglītības iestādes, RTU Attīstības fonda un Exigen Services Latvia.

Stipendiju konkursā var pieteikties:

• Rīgas Tehniskās universitātes,

• Latvijas Universitātes,

• Latvijas Lauksaimniecības universitātes;

• Transporta un sakaru institūta,

• Rēzeknes Augstskolas,

• Liepājas Universitātes,

• Vidzemes Augstskolas

IT studiju programmu bakalaura līmeņa 2. - 4. kursa studenti, kā arī maģistrantūras studenti ar labām un teicamām sekmēm.

Lai piedalītos stipendiju konkursā, pretendentiem līdz 2015. gada 14. septembrim (ieskaitot) jāaizpilda pieteikums un jāaugšupielādē sekmju izraksts no pēdējā studiju semestra ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi, CV un motivācijas vēstule stipendijas saņemšanai.

WORD Kārtība AS „Exigen Services Latvia” stipendijas piešķiršanai, Nr. 5-2015/RTUAF-284Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.