Pieredzes, zināšanu un ideju apmaiņa Lietuvas Izglītības zinātņu universitātē

Piektdiena, 28. Oktobris
Septembra beigās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta pētniece Solvita Pošeiko viesojās Lietuvas Izglītības zinātņu universitātē Viļņā, lai dalītos līdzšinējā zinātniskajā pieredzē un attīstītu turpmākās sadarbības iespējas.

29. un 30. septembrī vietējiem un ārzemju maģistrantūras un doktorantūras studentiem tika novadītas četras lekcijas un praktiskās nodarbības, prezentējot redzamākos rezultātus (disertāciju, publikācijas) un pavisam jaunas iestrādnes lingvistiskās ainavas izpētes laukā. Kopā ar studentiem tika pārrunātas publiskās telpas tekstu analīzes un interpretācijas starpdisciplinārās iespējas, to izmantojuma iespējas dažādiem mērķiem, piemēram, valodas izglītībai, reklāmas studijām, socioloģiskiem pētījumiem. Kopīgi tika apspriesti viņu individuālo pētījumu saskares punkti ar kultūras, pilsētas, semiotiskās un/ vai lingvistiskās ainavas izpētes teoriju un metodoloģiju.

Šo divu dienu laikā kopā ar Lietuviešu valodas un kultūras centra vadītāju Vilmu Vilkaiti Leonavičieni neformāli tika pārrunātas akadēmiskās un zinātniskās intereses, turpmāko pētījumu un aktivitāšu idejas, sadarbības iespējas, vienojoties arī par jau pavisam reālām sadarbības formām.

Vizīte Lietuvas Izglītības zinātņu universitātē tika finansēta no programmas NordPlus projekta “Uniting Baltic and Nordic Cultures” (Nr. NPHE-2015/10294) līdzekļiem.

Solvita PošeikoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu