Noslēgušies RTA Mūžizglītības centra organizētie kursi jaunatnes lietu speciālistiem

Ceturtdiena, 27. Oktobris
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrs (MiC) ikvienam interesentam sniedz iespēju pilnveidot iegūto izglītību atbilstoši darba tirgus prasībām un privātajām interesēm. MiC piedāvā gan daudzveidīgas neformālās izglītības, gan profesionālās pilnveides programmas. Laikā no 27. jūnija līdz 15. oktobrim MiC īstenoja jaunu mācību programmu – „Jaunatnes lietu speciālists”.

Kā stāsta MiC vadītāja Karīne Laganovska, tad ideja rīkot šāda veida kursus nākusi no cilvēkiem, kuru darbs saistīts ar jauniešiem, bet kuriem nebija atbilstošas izglītības kā jaunatnes lietu speciālistiem. Lai nebūtu jādodas uz Rīgu apgūt vajadzīgās zināšanas šajā profesijā, tad interesenti ierosināja šādus kursus īstenot tepat Rēzeknē – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Kursu dalībnieki, kuri pārstāvēja gan Rēzekni un Rēzeknes novadu, gan arī Ludzu, Balvus, Viļānu un Gulbenes novadu, atzina, ka ieguvuši vērtīgu pieredzi, kas noderēs darba gaitās.

Velga Lāce, kura strādā Rēzeknes novada Ilzeskalna jauniešu centrā „Ilžukolna jaunatne”, atzina, ka, apmeklējot kursus, ieguvusi gan jaunu informāciju, gan nostiprinājusi jau iepriekš apgūtās zināšanas. Viņa uzskata, ka darbs ar jauniešiem neļauj novecot, jo visu laiku tiek ģenerētas jaunas idejas, īstenoti dažādi pasākumi. Arī Santa Kairiša, kura strādā Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centrā „Strops”, uzskata, ka darbs ar jauniešiem ir interesants un kursos iegūtās zināšanas noteikti tiks pielietotas praksē.

Par kursu laikā gūto pieredzi stāsta Ingūna Semule, kuras darbavieta ir Dricānu jauniešu centrs „Kukuži”: „Visas mācību procesā iekļautās lekcijas bija ļoti noderīgas. Katrā no tām es uzzināju kaut ko jaunu, uz saviem uzdotajiem jautājumiem vienmēr saņēmu atbildes. Apmeklējot kursus, man radās jaunas idejas, kuras tagad kvalitatīvāk spēšu īstenot, pateicoties iegūtajai informācijai. Tagad ir palielinājies terorētiskās informācijas apjoms, jaunas ideju ģenerēšanas metodes.”

Kā atzina Pušas tautas nama vadītāja Mārīte Krasnobaja, tad kursu laikā jo īpaši noderīga šķita informācija par juridiskajām lietām, kas ikdienā saistās ne tikai ar darbu, bet arī ārpus tā. „Iegūtā informācija noderēs, lai konsultāciju veidā dalītos tajā ar jauniešiem un bērniem, ar kuriem ikdienā darbojos. Šādus kursus ieteiktu apmeklēt tiem, kuri vēlas pilnveidoties un gūt jaunas zināšanas, iepazīties ar kolēģiem no citiem novadiem, apmainīties ar informāciju, kā viņi strādā,” teica Mārīte.

Pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” direktores vietniece Kristīne Kokoreviča par MiC organizētajiem kursiem „Jaunatnes lietu speciālists” uzzināja, sekojot informācijai RTA mājaslapā. „Tobrīd strādāju skolā un biju aktīvi iesaistījusies darbā ar jauniešiem – organizēju dažādus pasākumus, vadīju jauniešu deju kolektīvus, rakstīju un vadīju jauniešu projektus, konsultēju jauniešus karjeras jautājumos. Uzreiz sapratu, ka šie kursi man noderētu darbā ar jauniešiem.”

Kristīne atzīst, ka lekcijas bija ļoti interesantas, jo katrs no pasniedzējiem sniedza nepieciešamās zināšanas, lai speciālisti, strādājot ar jauniešiem, būtu zinoši, aktīvi, radoši un idejām piepildīti. Tāpat viņa uzsvēra, ka labās prakses piemērus darbā ar jauniešiem varēja uzzināt arī no citiem kursu dalībniekiem.

„Kursu apmācības vidū notika diezgan lielas pārmaiņas manā karjeras izaugsmē, jo es pametu darbu skolā, atstājot kolēģēm savus piecus latviešu tautas deju kolektīvus, mācību stundas, skolēnu un jauniešu projektus un sāku strādāt kultūras un tūrisma jomā. Ne brīdi nešaubījos, ka kursi ir jāpabeidz, jo arī līdzšinējā amatā man ir liela saskarsme ar jauniešiem. Organizējot kultūras pasākumus pilsētā, aktīvi iesaistām jauniešus brīvprātīgajā darbā. Ļoti daudz jauniešu darbojas mūsu amatiermākslas kolektīvos,” atklāj Kristīne.

„Paldies RTA MiC docētājiem, kuri īstenoja programmu „Jaunatnes lietu speciālists”, sniedza noderīgas zināšanas un rosināja īstenot jaunas idejas turpmākajā darbā ar jauniešiem!” saka MiC vadītāja Karīne Laganovska, atgādinot, ka vairāk informācijas par MiC īstenotajiem kursiem ir pieejams: http://www.ru.lv/muzizglitiba.

Inga Kaļva,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu