VZD un RTA kopīgā pilotprojektā pārbaudīs ar LiDAR metodi iegūto datu pielietojamību būvju datu aktualizēšanai Kadastrā

Ceturtdiena, 20. Oktobris
Šodien, 20. oktobrī, notiek pirmā Valsts zemes dienesta (VZD) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pārstāvju tikšanās, lai uzsāktu pilotprojektu Latvijā maz izmantotas pieejas pārbaudei, kas nākotnē varētu mazināt vai izslēgt cilvēka klātbūtni būvju datu aktualizācijas procesos.

VZD un RTA pilotprojektu organizē ar mērķi pārbaudīt, cik uzticamus datus par būvēm ir iespējams iegūt, ja ar LiDAR (lāzerskenēšanas)  metodi iegūtie dati tiek apstrādāti un izmantoti būvju kontūru atpazīšanai un būvju datu precizēšanai Kadastra informācijas sistēmā.

Pilotprojekta rezultātā abas puses cer pārliecināties, ka, savienojot apstrādātus LiDAR datus ar Kadastra karti, būs iespējams identificēt visas dabā esošās būves un noskaidrot to precīzu novietojumu, tai skaitā konstatēt Kadastrā reģistrētās un nereģistrētās būves, kā arī reģistrētās, bet dabā neesošās būves un fiksēt  ievērojamas izmaiņas.

Plānots, ka pilotprojektā tiks aptvertas divas teritorijas, par kurām ir pieejami jaunākie LiDAR dati – Pierīgā un Preiļu novadā. Iegūtie rezultāti tiks pārbaudīti, salīdzinot tos ar dažādiem ģeotelpiskajiem datiem (kadastra karte, ortofoto karte, topogrāfiskie plāni), kā arī pārbaudot situāciju dabā.

Ja pilotprojektā izdosies pierādīt, ka metode ir uzticama, tad nākotnē tā varētu tikt izmantota, lai maksimāli automatizētu aktuālu būvju novietojuma datu ieguvi. Tas nozīmē, ka tiks pilnveidota sistēma automatizētai būvju atpazīšanai, izmantojot ar LiDAR metodi iegūtos datus. Cilvēka iesaiste būvju datu precizēšanā tad tiktu izmantota tikai atsevišķos gadījumos.

Sistēmas modeli LiDAR datu apstrādei un izmantošanai būvju atpazīšanai izveidoja un turpina pilnveidot RTA.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas parakstīto sadarbības līgumu paredzēts, ka pilotprojekts noslēgsies līdz šī gada beigām.

Informāciju sagatavoja:

Sandra Vīgante, sabiedrisko attiecību vadītāja

Valsts zemes dienests

sandra.vigante@vzd.gov.lv

  1. 67038606


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu