Piedalies ERASMUS+ projektā kā brīvprātīgais

Ceturtdiena, 20. Oktobris
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultāte sadarbībā ar Eiropas un Uzbekistānas partneriem īsteno ERASMUS+ programmas projektu “Internationalisation and Modernisation of Education and Processes in the Higher Education of Uzbekistan (IMEP)” (No.561624-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-SP - ERASMUS+ CBHE).

Projekta uzdevumi paredz veikt situācijas izpēti projektā iesaistītajās Eiropas valstīs darba devēju un studentu iesaistē augstākās izglītības kvalitātes veicināšanā, kā arī izstrādāt vadlīnijas darba devēju un studentu iesaistei.

Saskaņā ar projekta nosacījumiem tā darbā kā brīvprātīgie piedalās arī divi studējošie no katras projektā iesaistītās institūcijas. Izvēlētie studenti līdzdarbosies darba devēju un studējošo anketēšanā un rezultātu apstrādē, varēs piedalīsies projekta konferencēs, diskusijās, sniegt atgriezenisko saiti par dažādiem jautājumiem, kas saistās ar studiju procesu un ārpusstudiju aktivitātēm. Šī pieredze palīdzēs studējošajiem labāk izprast augstākās izglītības sistēmu. Prioritāte iesaistei projektā būs Izglītības, valodu un dizaina fakultātes pamatstudiju studentiem ar labām angļu valodas prasmēm, kas aktīvi iesaistās dažādās aktivitātēs, ir savu grupu pārstāvji, piedalās vai organizē pasākumus un atbilst projektā noteiktajiem studentu atlases kritērijiem.

Studējošie, kas vēlas iesaistīties kā brīvprātīgie IMEP projekta darbā tiek aicināti līdz 24.oktobrim iesūtīt uz e-pastu janis.dzerviniks@ru.lv:

  • paziņojumu angļu valodā (Statement) par piedalīšanos konkursā uz brīvprātīgā vietu IMEP projektā, norādot atbilstību projektā noteiktajiem studentu atlases kritērijiem (Selection criteria);
  • CV angļu valodā.

Selection criteria:

  1. Active participation in various activities related to teaching and learning, course development, work experience, volunteering, activities related to new applicants, e.g. recruitment events.
  2. Academic results for the first year.
  3. Good knowledge of the national system of education and interest in learning more about other cultures and overseas systems of Higher Education.
  4. Good writing and presentation skills.
  5. Excellent knowledge of English and a foreign language. Knowledge of Russian or Uzbek or will be desirable.
  6. Willingness to travel.


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu