RTA dizaineri starptautiskā konkursā Pleskavā iegūst godalgotas vietas

Pirmdiena, 10. oktobris, 2016
Šī gada oktobra sākumā Pleskavā norisinājās starptautisks projekts, kura ietvaros notika plakātu konkurss un izstāde. Plakātu tēma veltīta izcilajam rakstniekam Jurijam Tiņanovam (1894—1943).

RTA sadarbības partneri – Pleskavas Valsts universitāte projektā uzaicināja piedalīties arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dizaina programmās studējošos. Mēneša laikā lektores D.Apeles vadībā tika izstrādāti vairāki desmiti plakātu iedvesmojoties no izcilā rakstnieka daiļrades un nosūtīti konkursam. Plakātu izstādes atklāšanā no RTA puses piedalījās asociētais profesors Vladislavs Paurs. Atklāšanas ceremonijas laikā tika apbalvoti plakātu konkursa laureāti. Starp tiem bija arī RTA studiju programmas „Interjera dizains” studenti. 2. pakāpes diplomus saņēma 4.kursa studentes – Santa Katķeviča un Dace Gražule, savukārt ar 3.pakāpes diplomu tika apbalvota 2.kursa studente Zaiga Protizāne. Laureātu diplomus (4.vieta) saņēma – 4.kursa studentes Diāna Paradneka un Kristiāna Manukina, kā arī 2.kursa studente – Santa Cabuļeva.

Iegūtie rezultāti liecina, ka RTA dizaina programmu studenti, jau kuro gadu pēc kārtas, iziet starptautiskās auditorijās un pierāda sevi kā radošus jaunos dizaina profesionāļus. Jāsaka liels paldies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai un Pleskavas Valsts universitātei par sadarbību, pateicoties tam radās iespēja piedalīties šajā konkursā un iegūt godalgotas vietas. Liels paldies asociētajam profesoram V.Pauram par dalību izstādes atklāšanā Pleskavā, diplomu un balvu nogādāšanu studentiem.

J.Tiņanovs bija ebreju cilmes krievu rakstnieks, literatūrzinātnieks, izcils Puškina dzīves un daiļrades pētnieks. Dzimis Rēzeknē, ārsta Nasona Tiņanova un viņa sievas fabrikantes Soras Hasjas Epšteines ģimenē, bet studiju gadus pavadījis Krievijā. 1912. gadā beidza Pleskavas ģimnāziju. 1912.-1918. gadā studēja Pēterburgas universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē.

  Bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” direktore Mg.design, Mg.art., Mg.paed. lektore Diāna Apele Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.