Šogad RTA uzsākusi veiksmīgu sadarbību ar Stavangeras Universitāti Norvēģijā

Pirmdiena, 3. oktobris, 2016
No 10. līdz 15. septembrim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pārstāvji – Reģionālistikas zinātniskā institūta vadītāja, prof., Dr.paed. Velta Ļubkina, projektu koordinators, zin. asist., Mg.soc.sc. Māris Igavens un doc., Dr.sc.comm. Sandra Murinska-Gaile sadarbības projekta ietvaros viesojās Norvēģijā, Stavangeras Universitātē. Šobrīd, ritot projekta noslēguma kārtai, tiek apkopotas pētnieku gūtas atziņas un domāts par pozitīvo piemēru iedzīvināšanu RTA studiju vidē.

Vizīte notika, pateicoties Norvēģijas Finanšu instrumenta finansētajam projektam „Innovation curricula, research and support – systematic approach within university context” (Nr.: EEZ/NFI/S/2015/012).

Stavengera ir Norvēģijas ceturtā lielākā pilsēta, un tāda ir kļuvusi, pateicoties siļķu zvejai un kuģniecības nozares attīstībai 19. gs., savukārt 20. gs. uzplaukumu nodrošināja naftas ieguve. Apkārtējā vide – kalni un jūra – ir kā apliecinājums un motivācija stabilitātei un izaugsmei, un labklājībai, ko var redzēt Stavangeras pilsētā. To demonstrē arī Stavangeras Universitāte. Universitātes zinātniskie institūti un centri, botāniskais dārzs, universitātes slimnīca, skaņu ierakstu studija un bibliotēka, kas atvērta visu diennakti, – tā varētu raksturot universitātes pieeju izglītībai, proti, praktisko iemaņu attīstība līdzās akadēmiskajām zināšanām. Mums kā pētniekiem šis fakts šķita ļoti pozitīvs – pieeja zināšanām 24 h diennaktī!

Projekta ietvaros kopumā tika organizēti divi šādi pieredzes apmaiņas braucieni – pirmais šī gada maija sākumā un otrais septembrī. Ņemot vērā iepriekšējo viesošanos, otrās vizītes laikā tika akcentēti divi augstāko izglītības iestāžu sadarbības aspekti sociālo zinātņu jomā – sabiedrības veselība, masu mediji un žurnālistika. Līdztekus tika aplūkots un iepazīts universitātes studentiem un docētājiem pieejamais materiālais (piemēram, bibliotēkas krājums) un tehniskais aprīkojums (radio, video un skaņu studijas iekārtas), kā arī Stavangeras ekonomiskās, sociālās un kultūras vide. Iespējams, ka nākotnē, pilnveidojot un attīstot jauno RTA studiju programmu „Reģionālie mediji un komunikācija”, mēs radīsim iespējas palielināt praktisko nodarbību apjomu un izveidot savu modernu ierakstu studiju. Pirmie studiju gadi mums palīdzēs saprast, kādai tai jābūt, lai mēs spētu piedāvāt reģionam nepieciešamos speciālistus, kas ir ne vien teorētiķi, bet arī praktiķi.

Ņemot vērā to, ka šajā studiju gadā RTA piedāvā jaunu studiju programmu „Reģionālie mediji un komunikācija”, tad tikšanās ar Stavangeras Universitātes Mediju, kultūras un sociālo zinātņu nodaļas pārstāvjiem bija ļoti vērtīga informācijas un daudzveidīga aplūkoto institūciju ziņā. Pirmkārt, tā bija iespēja diskutēt un salīdzināt mediju sistēmas darbību Norvēģijā un Latvijā. Lai gan ekonomiskās situācijas ziņā esam pilnīgi atšķirīgi, tomēr arī Norvēģijā ir manāmas līdzīgas tendences, piemēram, arī Stavangeras pilsētas vietējās avīzes ir skārusi auditorijas skaita samazināšanās, ko izraisījusi jauno mediju izplatība un iespējas. Tomēr Stavangeras Universitāte šo situāciju izmanto sev par labu un piedalās evolūcijas radītās vides veidošanā. Otrs ieguvums un pieredze, ko varējām smelties no norvēģu sadarbības partneriem, bija izteikti praktiskā pieeja studiju procesā. Nodaļa piedāvā studēt divās masu mediju virziena studiju programmās – bakalaura programmās „Žurnālistika” un „Televīziju un multimediju satura veidošana” un maģistra studiju programmā „Dokumentālā satura veidošana”. Vizītes laikā RTA pārstāvjiem bija iespēja novērtēt universitātes tehnisko skaņu un video studiju aprīkojumu, kas pielāgots kvalitatīva mediju satura un dokumentālā kino veidošanai. Būtiski, ka studentu izstrādātie mediju un kino produkti ir pieejami plašai auditorijai, piemēram, studentu veidotās īsfilmas katru gadu tiek izrādītas Stavangeras kinoteātrī.

 

Līdzīgu pieeju – uz praksi balstītu – izmanto arī Sociālo zinātņu fakultātes Veselības studiju nodaļas pārstāvji. Tikšanās laikā RTA pārstāvji iepazinās ar būtiskākajiem sociālās veselības akadēmiskajiem un pētījumu virzieniem, kas tiek attīstīti Stavangeras universitātē. Bakalaura līmenī universitātē ir iespējams apgūt medmāsu specialitāti, savukārt maģistra – veselības zinātni. Studenti savas iemaņas var padziļināt, izvēloties konkrēto specializāciju – aprūpe anestezioloģijā, sabiedrības veselības, bērnu aprūpe, vēža slimnieku aprūpe, garīgā darba problemātika, kā arī narkotiku un alkohola atkarības. Nodaļas pētniecības virzieni saistīti ar rehabilitācijas tehnoloģiju izstrādi, sabiedrības veselības problēmu izpēti un risinājumu ieviešanu, īpaši tiek akcentēta cilvēkdrošības joma. Jāpiebilst, ka arī RTA šie ir vieni no prioritārajiem pētniecības jautājumiem.

Par universitātes praktisko ievirzi liecināja arī Stavangeras Botāniskā dārza apmeklējums, kas ir universitātes struktūrvienība. Tajā ir iespējams aplūkot dažāda veida augus – sākot ar daudzveidīgiem sakņu dārza augiem, ārstniecības augiem, ziediem, Alpu augu kolekciju līdz pat „ģeogrāfiskajam dārzam”, kurā atrodami augi no visas pasaules.

Jāpiebilst, ka pieredzes apmaiņas braucienu redzamos rezultātus varēs aplūkot, realizējot jaunus kopīgus sadarbības projektus, jo pēdējās tikšanās laikā ar Stavangeras Universitātes pārstāvjiem tika noslēgtas mutiskas abpusējas vienošanās par zinātniski pētniecisko projektu veikšanu.

Dr.sc.comm., doc. Sandra Murinska-Gaile

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.