Īstenojot kopīgu studiju programmu, sagatavos viesmīlības nozares vadītājus

Pirmdiena, 31. augusts, 2015
Mūsdienu aktualitāte Eiropas augstākās izglītības kontekstā ir izveidot vienotu augstākās izglītības telpu, sekmēt akadēmiskās kvalitātes nodrošinājumu darba tirgus vajadzībām starptautiskā līmenī, kā arī palielināt nodarbinātības iespējas absolventiem, veicinot starptautisko un starpkultūru kompetenci.

Viena no iespējām, reaģējot uz šīm globalizācijas un internacionalizācijas aktualitātēm, ir kopīgu studiju programmu izstrāde un īstenošana kopā ar ārzemju augstskolām.

Rēzeknes Augstskolas (RA) un Utenas Kolegijas (Lietuva) kopīgā augstākās izglītības akadēmiskā bakalaura studiju programma „Viesmīlības vadība” ir atzīmējusi savu pirmo gada jubileju. 27.augustā Utena Kolegijas Viesmīlības mācību centrā notika starptautiska konference, kur tika arī prezentēti starptautiskā projekta Utenas kolegijas internacionalizācija un ,,Hospitality Management” kopīgās programmas izstrāde un īstenošana (TJ-SP-SV VP1-2.2-MES-07-K-02-089) rezultāti. Programmas izstrāde un ieviešana ir ilgusi trīs gadus. Šajā laikā lielu darbu ir paveikuši gan Utenas kolēģi, kā arī lielu paldies gribas teikt RA docētājām lektorēm Inesei Silickai, Ivetai Dembovskai, Jeļenai Volkovai, profesorei Ivetai Mietulei.

Konferences dalībniekus sveica Utenas kolegijas direktors profesors. Dr. Gintautas Bužinskas. Direktors pateicās organizatoriem un programmas komandai par ieguldīto darbu un uzsvēra, ka tās ir lieliskas iespējas studentiem nākotnes karjeras veidošanā.

Konferencē uzstājās Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne profesore Iveta Mietule, diskutējot par problēmām un izaicinājumiem nākotnē, veidojot kopīgas programmas. Par viesmīlības un tūrisma nozares nākotni savās pārdomās dalījās nozares eksperts no Apvienotās Karalistes, starptautiskās viesmīlības profesionāļu EURHODIP asociācijas viceprezidents Dr. Shyam Patriar.

Viens no nozīmīgākajiem projekta rezultātiem ir izdotās trīs mācību grāmatas: ,,Cilvēkresursu un karjeras vadība viesmīlības nozarē”, ,,Viesmīlības projektu vadība” un ,,Viesmīlības biznesa organizācija”. Jāatzīmē, ka īpašs gandarījums ir tas, ka vienai no grāmatām ,,Cilvēkresursu un karjeras vadība viesmīlības nozarē” autori ir arī mūsu docētāji profesore Iveta Mietule un asoc.profesore Iluta Arbidāne. I.Arbidāne grāmatas atvēršanas prezentācijā atzīmēja, ka šī grāmata ir bijis liels izaicinājums, jo tās tapšanas laikā bija ļoti intensīvs darbs, strādājot starptautiskā komandā.

Konferences noslēgumā Ingūna Semule (Viesmīlības vadības studiju programmas 2.kursa studente) dalījās ar personīgajiem iespaidiem par aizvadīto studiju gadu, studējot Utenas Kolegijā un Rēzeknes Augstskolā, kā arī praksi Bulgārijā. Viņa uzsvēra, ka atzinīgi vērtē savas studijas šajā programmā, jo tās ir bijušas ļoti interesantas, spraigas un radošas. Noslēgumā RA studentes Ingūna Semule un Inga Songailo docētājas Ineses Silickas vadībā demonstrēja kokteiļu gatavošanas mākslu.

Konference un tajā realizētās aktivitātes deva pārliecību, ka sapņi var realizēties. Kopīgā studiju programma RA ir viens no reāli piepildītiem sapņiem, kura rezultātā jau nākamajā studiju gadā ceram sveikt 12 jaunus viesmīlības nozares vadītājus.

RA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes asoc.profesore, programmas direktore Iluta ArbidāneRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.