Turpinās reflektantu dokumentu pieņemšana Rēzeknes Augstskolā līdz 28. septembrim

Pirmdiena, 31. augusts, 2015
Līdz 28.09.2015. Rēzeknes Augstskolā notiek dokumentu pieņemšana pamatstudiju un maģistra studiju programmās valsts finansētās budžeta un maksa vietās.

Pilna laika pamatstudiju programmās (uz vidējās izglītības bāzes) var pieteikties uz valsts finansētajām budžeta vietām:

 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Vides inženieris”
 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Programmēšana un datortīklu administrēšana”
 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Mehatronika”
 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Elektroniskā komercija” 
 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Interjera dizains”
 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Lietišķā komunikācija un tulkošana”
 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Svešvalodas (angļu) skolotājs”
 •  Profesionālā bakalaura studiju programma „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”
 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Mājturības, mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija”
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Lietišķā vēsture”
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tehnoloģiju un inovāciju vadība”

Maksas studijām var pieteikties šādās pilna laika pamatstudiju programmās:

 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Programmēšanas inženieris”
 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība”
 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Apģērbu dizains un tehnoloģija”
 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Sociālais pedagogs”
 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Sociālais darbs un rehabilitācija”
 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Sociālais rehabilitētājs”
 • Profesionālā bakalaura studiju programma  „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” 
 • 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”
 • 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Finanšu un grāmatvedības vadība”
 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Tūrisma uzņēmējdarbības vadība”
 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs”
 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Mārketinga sektora vadītājs”
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadības zinātne”
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Viesmīlības vadība”

Nepilna laika pamatstudijām dokumentus pieņem šādās pamatstudiju programmās (par maksu):

 • 1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība”;
 • 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs (studiju modulis: Pamatizglītības skolotājs sākumskolā)”;
 • 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Speciālās izglītības skolotājs”;
 • 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Ekonomika: specializācija – finanšu un grāmatvedības vadība”;
 • 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība: specializācija – komercpakalpojumu vadība”;
 • 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”.

Vakantas valsts finansētas budžeta vietas šādās augstākā līmeņa studiju programmās:

 • Akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas”
 • Profesionālā maģistra studiju programma „Datorsistēmas”
 • Profesionālā maģistra studiju programma „Vides aizsardzība”
 • Akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskā komercijas informācijas sistēmas”
 • Profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība”
 • Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija”

Augstākā līmeņa studijām dokumentus pieņem šādās maksas studiju  programmās:

 • Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Reliģijas pedagoģija”
 • Profesionālā maģistra studiju programma „Dizains”
 • Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Finanses”
 • Profesionālās maģistra studiju programma „Finanšu vadība”
 • Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne”
 • Profesionālā maģistra studiju programma „Speciālā pedagoģija”
 • Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pedagoģija”
 • Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants”
 • Doktora studiju programma „Pedagoģija”
 • Doktora studiju programma „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”
 • Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

 

Informācija:

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, 319. telpa

Tālr. 26462152, 26656553

E-pasts: san@ru.lv

www.ru.lvRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.