Par RTA Studējošo padomes vadītāju ievēlēta Elīna Zujāne

Pirmdiena, 26. septembris, 2016
21. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika Studējošo padomes (SP) vēlēšanas, kuru laikā tika ievēlēti visu virzienu vadītāji un SP vadītājs.

Jaunās valdes sastāvs ir šāds: SP vadītāja – Elīna Zujāne (Ekonomikas un pārvaldības fakultāte, „Uzņēmējdarbība”, studiju modulis: „Mārketinga sektora vadītājs”, 3. kursa studente), SP vadītājas vietniece, protokoliste – Laura Kudravska (Izglītības, valodu un dizaina fakultāte, „Lietišķā komunikācija un tulkošana”, 3. kursa studente), Akadēmiskā virziena vadītājs – Iļja Lobanovs (Izglītības, valodu un dizaina fakultāte, „Skolotājs”, studiju modulis: „Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”), Kultūras un sporta virziena vadītāja – Sarmīte Akmentiņa (Ekonomikas un pārvaldības fakultāte, „Uzņēmējdarbība”, studiju modulis: „Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība”, 3. kursa studente), Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja – Madara Paula Medne (Izglītības, valodu un dizaina fakultāte, „Interjera dizains” 1. kursa studente), Finanšu virziena vadītāja – Daina Mihailova (Ekonomikas un pārvaldības fakultāte, „Ekonomika”, studiju modulis: „Uzņēmējdarbības tiesības”, 4. kursa studente), Mobilitātes virziena vadītāja – Linda Pastare (Ekonomikas un pārvaldības fakultāte, „Uzņēmējdarbība”, studiju modulis: „Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība”, 3. kursa studente).

Sakām lielu paldies visiem, kuri bija kopā ar mums šajā vēlēšanu procesā. Lai visiem jauks, aktīvs, izzinošs un idejām bagāts šis studiju gads! Tikai kopā mēs esam spēks, tādēļ nāciet, darbojieties un padarīsim studējošo vidi patīkamāku ikvienam studentam!

Sintija Kaļva, RTA SP biedreRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.