Noslēdzies biedrības „RtA absolventu asociācija” īstenotais projekts

Piektdiena, 23. septembris, 2016
Biedrība „RtA absolventu asociācija” laika periodā no 2016. gada 21. marta līdz 20. septembrim īstenojusi Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projektu „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, bezdarbnieku atbalsta pasākumā nodarbinot četrus jauniešus.

Gūt jaunu pieredzi, pilnveidot līdzšinējās zināšanas un iepazīt darba vidi nevalstiskajā sektorā – tie bijuši galvenie uzstādījumi pusgada garumā. Jauniešu atziņas par aizvadīto periodu ir visdažādākās.

Kristīne Bedrikova, kura ir absolvējusi Rēzeknes Augstskolas (pašreiz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) Inženieru fakultāti, atzīst, ka darbs ir bijis interesants, radošs un atbildīgs, taču nebūt nav bijis vienkāršs. „Vislielākās grūtības man sagādāja izdomāt aktivitātes tiem bērniem, kuri vasarā apmeklēja akadēmiju dažādu nometņu ietvaros. Strādājot biedrībā, es sapratu, cik svarīgi visu izpildīt noteiktajos termioņos, precīzi un akurāti,” stāsta K. Bedrikova.

Projektā iesaistītā jauniete Aiga Butlere šobrīd ir uzsākusi studijas RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātē. Viņasprāt, projektā pavadītais laiks ļāvis labāk iepazīt akadēmiju un sniedzis iespēju izdarīt izvēli par labu konkrētai studiju programmai. „Kā lielāko ieguvumu no dalības šajā aktivitātē es varu minēt komunikācijas prasmju uzlabošanu. Tādi pienākumi kā intervēšana un rakstu veidošana sekmēja manu spēju lakoniski formulēt jautājumus un kodolīgi izklāstīt informāciju. Noteikti jāmin radošās domāšanas attīstīšana – bija jāģenerē idejas pasākumiem, jāorganizē darbnīcas. Patīkami bija īstenot savas idejas akadēmijas dzīvē. Es biju atvērta dažādiem izaicinājumiem, biju gatava pārbaudīt savas spējas, kā arī gūt jaunas iemaņas,” norāda A. Butlere.

Tā kā biedrība regulāri īsteno dažādus projektus, tad vasaras periodā visām jaunietēm bija iespēja līdzdarboties Rēzeknes novada neformālo apmācību projektā Stoļerovā. Žanna Ivenkova kā pozitīvāko pieredzi min tieši darbošanos ar bērniem un jauniešiem Stoļerovas pagastā.  

Pozitīvas domas par NVA projektu „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” izsaka arī Sintija Vilcāne: „Es ieguvu neatkārtojamu darba pieredzi. Plašāk uzzināju, kā tiek rīkoti pasākumi, un pati piedalījos to organizēšanā. Ieguvu arī jaunus kontaktus. Šobrīd apzinos, cik darbiniekam jābūt radošam, ātri jāpielāgojas dažādām situācijām, jābūt atbildīgam par uzticētajiem uzdevumiem, jāiegulda daudz laika un pacietības.”

Biedrība „RtA absolventu asociācija” darbojas no 2013. gada, popularizējot akadēmiju, veidojot ciešāku saiti starp izglītības iestādi un absolventiem, kā arī nodrošinot jauniešiem iespēju gūt darba pieredzi nevalstiskajā sektorā.

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,

biedrības „RtA absolventu asociācija” valdes locekleRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.