Valsts zemes dienesta konkurss „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”

Trešdiena, 14. septembris, 2016
Tradīciju turpinot, Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) izsludina konkursu par labākajiem 2016.gada studiju noslēguma darbiem (bakalaura darbs, maģistra darbs, diplomdarbs) ar VZD darbību saistītajās jomās – nekustamā īpašuma kadastrs, zemes un būvju kadastrālā uzmērīšana, nekustamā īpašuma masveida vērtēšana, zemes ierīcība, zemes reforma, ģeodēzija, ģeomātika un zemes efektīva izmantošana.

Konkursa mērķis ir veicināt zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā VZD, sekmēt studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstīt studentu centienus un sasniegumus pētniecības jomā.

Kā jau iepriekšējos trīs gados, arī šogad darbus vērtēs speciāli izveidota konkursa komisija, kas ņems vērā pētījuma praktisko nozīmi un pielietojumu, pētījuma analīzes dziļumu un kvalitāti, izsludināto secinājumu pamatotību un oriģinalitāti, tēmas nozīmību un aktualitāti. Darbi tiks vērtēti 3 kategorijās

  1. „Labākais bakalaura darbs”
  2. „Labākais maģistra darbs”
  3. „Labākais diplomdarbs”

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 30. septembris. Darbi jāsūta uz elektroniska dokumenta veidā PDF formātā uz e-pasta adresi: lelde.rozentale@vzd.gov.lv.

PDF Konkursa nolikumsRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.