Jeļena Laškova iegūst zinātnisko grādu pedagoģijā

Trešdiena, 14. septembris, 2016
9. septembrī Latvijas Universitātes Pedagoģijas promocijas padomē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) doktoru studiju programmas doktorante Jeļena Laškova aizstāvēja promocijas darbu „Pieaugušo darba meklētāju karjeras vadības prasmju veidošanās nodarbinātības atbalsta programmās”, iegūstot pedagoģijas zinātņu doktora grādu pedagoģijā, pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē.

Promocijas darbā definēts pieaugušo darba meklētāju karjeras vadības prasmju jēdziens, noteikti pieaugušo darba meklētāju karjeras vadības prasmju attīstības novērtēšanas kritēriji un to rādītāji, izstrādāts pedagoģiskā procesa modelis karjeras vadības  prasmju integrētai apguvei NVA nodarbinātības atbalsta programmās. Praktiskajā aspektā autore izstrādājusi pašnovērtējuma anketu darba meklētāju karjeras vadības prasmju noteikšanai, darbības programmu pieaugušā darba meklētāja un pedagoga mijiedarbībai NVA nodarbinātības atbalsta programmā un ieteikumus programmu īstenotājiem. J. Laškovas darba vadītāja ir RTA docente, Dr.paed. Aina Strode.

Promocijas darbu atzinīgi novērtēja recenzenti – Latvijas Universitātes profesore, Dr.habil.paed. Irēna Žogla, Rīgas Stradiņa universitātes profesore, Dr, habil.paed. Tatjana Koķe un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks.

Jeļena Laškova ir septītais RTA doktora studiju programmas „Pedagoģija” doktorants, kurš ieguvis zinātnisko grādu. Doktora studiju programma (direktore prof., Dr.paed. Velta Ļubkina) darbu uzsāka 2008./2009. studiju gadā, bet 2012. gadā jau tika aizstāvēti pirmie promocijas darbi pedagoģijā. 2015./2016. studiju gadu beidzot, doktora studiju programmā ir 12 doktoranti, tostarp arī no Lietuvas, Uzbekistānas un Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Līdz 20. septembrim notiek uzņemšana studiju uzsākšanai 2016./2017. studiju gadā.

Svetlana Ušča, doktorantūras studiju procesa speciāliste

S. Uščas fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.