RTA zinātnisko grantu konkursa projekta „Kultūrvēsturiskie objekti Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietu apkaimē” rezultāti

Pirmdiena, 12. septembris, 2016
Pilsētas vēsture ir daļa no katra Rēzeknes iedzīvotāja dzīves, daļa no sabiedrības kultūras, un tāpēc Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) vēsturnieki griezās pilsētas domē ar projekta iniciatīvu.

Bartaševiča kungs iniciatīvu atbalstīja, piekrītot, ka kultūrlaukā, kas atklājas Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu apkaimē, paveras pētījumu novads, kurā var izsekot pilsētas vēstures un tās iedzīvotāju kultūras mijiedarbei, ko atspoguļo šo vietu apkaimē bijušie vai esošie vēsturiskie objekti.

Daļa no šiem objektiem iemieso noteiktas vērtības tagadējo pilsētnieku paaudžu atmiņās, bet, mainoties paaudzēm, informācija par citiem savulaik nozīmīgiem objektiem un notikumiem vairs netiek saglabāta. Tā kā Rēzeknes galvenā iela – Atbrīvošanas aleja – ir vieta, kur mūsdienās notiek daudzveidīgi nacionālās vēstures, politikas, masu un komemoratīvie pasākumi, tad tieši tā kļuva par projekta izstrādes mērķi. Tās sabiedriskā transporta pieturvietās arī ikdienā rosās gan pilsētnieki, gan pilsētas viesi, tāpēc sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi tika nolemts piedāvāt vēsturiski izglītojošu un mūsdienīgi noformētu informāciju tieši šajās vietās.

2016. gadā, kad RTA izsludināja zinātniskās pētniecības grantu konkursu, akadēmijas vēsturnieki pieteica šo projektu un ieguva daļu no akadēmijas Zinātnes padomes līdzekļiem tā realizēšanai. Par sadarbības partneri kļuva Rēzeknes pilsētas dome, kas projekta realizēšanai piešķīra galveno artavu. Dažu pieturvietu stendu saturu radīja projekta sadarbības partneres no pilsētas bibliotēkas un muzeja – Anastasija Strauta un Ruta Suseja, tomēr lielāko daļu no stendiem gan saturiski, bet noformējuma ziņā pilnīgi visus stendus veidoja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvji. Tulkojumu angļu valodā nodrošināja Rēzeknes Tūrisma centrs, tulkojumu krievu valodā – Rēzeknes pilsētas centrālā bibliotēka.

Projekta dalībnieku darbs pamatā bija saistīts ar īsas un vienlaicīgi faktos pamatotas informācijas izstrādi, atlasot atbilstošu ilustratīvo materiālu – pieturvietu apkaimes nozīmīgāko objektu vai notikumu fotogrāfijas. Pakāpeniski tika izveidoti pirmie stendos lasāmie teksti, apzināts un kopīgi izvērtēts atbilstošākais ilustratīvais materiāls. Šajā etapā ļoti lielu darbu veica LKVM fondu glabātāja, augstskolas vēstures studiju absolvente Renāte Vancāne, kura atlasīja šobrīd stendos redzamo fotogrāfiju lielāko daļu. Nelielu daļu no fotogrāfijām projekta dalībnieki sameklēja sev zināmajos privātajos arhīvos.

Kaut arī tas bija komandas darbs, par tekstu saturu un ilustratīvā materiāla izvēli atbild autori, kuru vārdi ir redzami katrā no stendiem. Projekta īstenošanā no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bija iesaistīti gan studiju programmu „Lietišķā vēsture” un „Arhīvniecība” docētāji (Valda Čakša, Vladislavs Malahovskis) un studējošie (Marta Reča, Arturs Ikaunieks, Ēriks Začs, Kaspars Strods), gan arī studiju programmas „Interjera dizains” docētāja Aina Strode, studentes Ilze Mežinska un Maija Goba. Plakāti ir nodrukāti RTA izdevniecībā.

Valda Čakša, RTA studiju programmas „Lietišķā vēsture” direktore, lektoreRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.