RTA absolventu pieredzes stāsti

Trešdiena, 24. augusts, 2016
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas maģistra studiju programmas "Speciālā pedagoģija" absolventi Laura Bērziņa un Jānis Bērziņš dalās savā darba un studiju laika pieredzē.

Laura Bērziņa 2015. gadā absolvēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesionālā maģistra studiju programmu „Speciālā pedagoģija” un tagad ir biedrības „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” logopēde.

Par studiju virziena izvēli Laura stāsta: „Izvēlējos studēt RTA profesionālā maģistra studiju programmā „Speciālā pedagoģija”, jo bakalaura studiju laikā izietajā kvalifikācijas praksē saskāros ar problēmu, ka vispārizglītojošo izglītības iestādi apmeklē bērns ar kohleāro dzirdes implantu. Nebija zināšanu, pieredzes, kā strādāt, kā palīdzēt, bet bija vēlme sniegt pēc iespējas lielāku atbalstu, lai sekmīgāk organizētu mācību darbu. Tāpat arī no kolēģēm uzzināju, ka bērnu ar valodas attīstības problēmām kļūst arvien vairāk. Enerģija un entuziasms mācīties arvien pieauga, un pēc bakalaura studijām Daugavpils Universitātē mans ceļš aizveda uz RTA.”

RTA absolvente atklāj: „Iegūtās zināšanas ir ļoti daudzveidīgas, vispusīgas gan pedagoģijā, gan psiholoģijā. Visvairāk no mācītā izmantoju mēles un lūpu vingrinājumus, kā arī vingrinājumus pirkstu sīkās motorikas attīstīšanai, kurus pielietoju darbā pirmsskolā, kur strādāju par audzinātāju. Ļoti daudz informācijas un materiālu ieguvu, komunicējot ar kursabiedriem, skolotājiem ar ilgstošu darba pieredzi.”

Par pieredzi logopēda darbā Laura teic: „Sarežģītākie mirkļi ir pirmās satikšanās ar bērniem, jo mēs abi nezinām, ko vienam no otra sagaidīt. Tāpat grūti, kad bērnam nav noskaņojuma, vēlmes darboties. Īpaši bērni ar autiska spektra traucējumiem ir emocionāli, jūt un atklāti izrāda, kad kaut kas patīk vai nepatīk – viņus neapmānīsi. Bet pozitīvais darbā atsver visu – prieks, ar kādu bērni nāk uz nodarbībām, kopā sasniegtie mazie mērķi, veiksmes un panākumi ir vārdiem neizsakāmi.”

Laura atklāj, kādām, viņasprāt, īpašībām jāpiemīt, lai darbotos šajā jomā: „Noteikti nepieciešama pacietība un pozitīva attieksme pret savu darbu, lai tas, ko dari, sagādātu gan tev, gan bērnam prieku. Tāpat arī nepieciešama neliela stingrība, pie kuras man pašai vēl jāpiestrādā, jo vienmēr vēlos sarunāt pa labam, neuzspiest, kaut ne vienmēr tas aizved pie izvirzītā mērķa.”

Topošajiem RTA studentiem Laura novēl nebaidīties no jauniem izaicinājumiem, kā arī neatstāt studiju darbu rakstīšanu uz pēdējo mirkli. Laura teic: „Sesija un studiju darbi nav nemaz tik briesmīgi, kā divreiz gadā pirms eksāmeniem lasām interneta vietnēs, galvenais, nepadoties pirms mērķa sasniegšanas!”

***

Aigars Bērziņš 2014. gadā absolvēja Rēzeknes Augstskolas (tagadējā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) bakalaura studiju programmu „Speciālās izglītības skolotājs”, bet 2016. gadā – profesionālā maģistra studiju programmu „Speciālā pedagoģija”. Šobrīd Aigars strādā par skolotāju Antūžu speciālajā internātpamatskolā.

Par iegūtajām zināšanām Aigars stāsta: „Tā ir pasniedzēju un kursabiedru darba pieredze un savādāks redzējums par mācīšanas procesu. Protams, studiju laikā arī lasīju dažādu specifisku literatūru, kuru, tikai strādājot, varbūt nebūtu atradis un lasījis.”

Stāstot par savu darbu, Aigars atklāj, ka „sarežģītākais darbā ir pieņemt to, ka ne vienmēr ieguldītais darbs nesīs gaidītos augļus, nepieciešams pieņemt bērnu tādu, kāds viņš ir. Bērna dāvātā uzticība ir vislabākais, kas šajā darbā ir”.

RTA absolvents uzskata, ka, lai darbotos šajā izvēlētajā jomā, ir jāpiemīt optimismam un dzīvespriekam. Savukārt topošajiem RTA studentiem viņš novēl: „Mācieties no citiem, bet tikai un vienīgi priekš sevis!”

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.