RTA licencēta jauna studiju programma "Pārtikas produktu pārstrāde"

Pirmdiena, 11. jūlijs, 2016
Šī gada 6. jūlijā Akadēmiskās informācijas centrā notika licencēšanas komisijas sēde, kas pieņēma lēmumu par licences piešķiršanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai (RTA) 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrāde” īstenošanas uzsākšanai. Programma pēc licences iegūšanas ir akreditēta līdz studiju virziena „Ražošana un pārstrāde” akreditācijas termiņa beigām – 2019. gadam.

Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.-2020. gadam tiek norādīts, ņemot vērā, ka nākotnē ir prognozējama roku darba samazināšanās, kas saistīta ar tehnoloģiju attīstību, pārtikas nozarē aizvien vairāk būs nepieciešami dažādu līmeņu (gan augstākās, gan profesionālās izglītības) augsti kvalificēti speciālisti. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) klienti jau tagad ir konstatējuši kvalificētu un zinošu darbinieku, it sevišķi pārtikas tehnologu, trūkumu pārtikas apstrādē, un tas norāda uz attiecīgu pieprasījumu arī nākotnē.

  1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrāde” studiju ilgums 2,5 gadi pilna laika studijās un 3 gadi nepilna laika studijās. Studiju noslēgumā absolventiem tiek piešķirta kvalifikācija „Pārtikas produktu pārstrādes speciālists”.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrāde“ var iestāties ar vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību. Papildus punkti konkursā uz budžeta vietām tiek piešķirti par vidējo profesionālo izglītību, kas saistīta ar pārtikas pārstrādi, apstrādi vai radniecīgu inženierzinātnes jomu.

Studiju procesā studentiem būs iespēja apgūt plašu specializāciju klāstu:

  • Graudu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • Piena pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • Gaļas pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • Zivju pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • Dzērienu ražošanas tehnoloģija un iekārtas.

Programmas īstenošanā ir iesaistīti attiecīgās nozares speciālisti, paredzētas prakses uzņēmumos (16 nedēļas).

Ir valsts finansētās budžeta vietas.

Gaidīts ikviens interesents, lai iegūtu konkurētspējīgas zināšanas un paaugstinātu savu kvalifikāciju.

Pieteikšanās studijām 2016./2017.studiju gadam no 8. līdz 19. augustam RTA Atbrīvošanas aleja 115, 121.kabinets.

Plašāka informācija: Dr. biol., Rasma Tretjakova, e-pasts: rasma.tretjakova@ru.lv vai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mājas lapā www.ru.lv

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.