Dziedošā programmētāja Anda Abuže

Piektdiena, 1. jūlijs, 2016
Rudenī Anda Abuže uzsāks studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultātes studiju programmas „Programmēšanas inženieris” 4. kursā. Jauniete ne tikai programmē, bet arī atrod laiku, lai dziedātu Aglonas bazilikas jauktajā korī „Assumpta”.

Dzied jauktajā korī „Assumpta"

Anda ir no Aglonas novada Jaunaglonas. Šobrīd par viņas mājām ir kļuvusi Rēzekne. Jaunietei daudz nozīmē dziedāšana Aglonas bazilikas jauktajā korī „Assumpta”. „Koris ir dibināts 2010.gada 21.novembrī, kad notika arī pirmais lielais kora koncerts. Ideja par to, ka Aglonas bazilikā vajadzētu izveidot jaukto kori, radās skolotājai Ievai Lazdānei un Irēnai Ļeonovai. Viņas ar lielu entuziasmu un degsmi aicināja uz kori Aglonas bazilikas Kora skolas absolventus, vecāko klašu audzēkņus un tuvākās apkārtnes iedzīvotājus. Šobrīd korī skan gandrīz 40 dziedātāju skanīgās balsis,” stāsta Anda.

Piedalās „Pueri Cantores” koru 40. kongresā-festivālā Romā

Jauniete, dziedot jauktajā korī „Assumpta”, piedalās dažādos nozīmīgos pasākumos. Kā vienu no svarīgākajiem var nosaukt „Pueri Cantores” koru 40. kongresu-festivālu, kas no 2015. gada 27. decembra līdz 2016. gada 3. janvārim notika Romā. Kongresā piedalījās 128 kori no 19 valstīm.

„Šis bija jubilejas kongress, un vēl jo īpašāks ar to, ka notika arī Jubilejas gadā, kas izceļ žēlsirdību. No Latvijas mēs bijām vienīgais koris. Svinīgi tika nests Latvijas karogs, kas lika apzināties, ka arī Latvija ir piederīga planētas tautu saimei. 31. decembrī bija iespēja tikties ar Romas pāvestu. Mūsu kora skolas koris ietilpst Latgales Pueri Cantores federācijā. Federācijas prezidentei Zigrīdai Rusiņai un vienam koristam bija iespēja sasveicināties ar pāvestu, un šoreiz šis gods tika man.

Vakarā kopā ar jauniegūtajiem itāļu draugiem sagaidījām Jauno gadu, sākumā Latvijas un tad jau arī Itālijas. Jāpiebilst, ka mums Itālijā ir sava latviešu-itāļu ģimene, ar kuru jau bijām tikušies iepriekšējā kongresā Romā. Pirmo reizi mūs arī apciemoja Latvijas vēstnieks Itālijā. Pirms došanās uz mājām aizbraucām apskatīt 100 km tālo Orvieto pilsētiņu, kas ir ļoti augstu kalnos. 3. janvārī noguruši, bet ar smaidiem sejās un pārpilni ar jauniem iespaidiem, devāmies atpakaļ uz Latviju, uz myusu Aglyunu. Katra brauciena viens no laimīgākajiem mirkļiem ir beidzot atgriezties mājās. Un, izkāpjot no lidmašīnas, bija ļoti liels prieks, ka te ir Latvija, kas mūs sagaida ar sniegu,” piedzīvoto atceras Anda. „2011. gadu kopā ar kori sagaidīju Romā. Tā bija pirmā reize, kad lidoju ar lidmašīnu. Atbraucot no Romas, sev nosolījos, ja būs iespēja – braukšu vēlreiz, un man tas izdevās. Pēc Romas kongresa sekoja brauciens uz Spānija, precīzāk, Granadu. Tur mēs dzīvojām spāņu ģimenēs, iepazinām viņu kultūru un tradīcijas, tāpēc varu teikt, ka Spānijā man ir pazīstama viena ļoti jauka ģimene.”

Kora sastāvā jauniete dziedājusi arī uz prāmja „Festival”, kas kursē uz Stokholmu, tāpat koncertēts daudzās Latvijas pilsētās. „Esmu piedalījusies gan Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, gan Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Kā īpašs pasākums ir palicis atmiņā Lielkoncerts „Meistars. Dziesma. Leģenda” Mežaparkā, Rīgas 810 gadu jubilejas svētkos. Divus gadus pēc kārtas braucām ar kori uz Kuldīgu. Esam koncertējuši Daugavpilī, Preiļos, Rēzeknē, Dagdā, Līvānos, Krāslavā, Rīgā, Ventspilī, Pļaviņās, Alūksnē un daudz kur citur,” saka Anda.

Ne tikai dzied, bet arī raksta radošus darbus

 Skolas laikā jauniete rakstīja dažādus sacerējumus un ar panākumiem piedalījās radošo darbu konkursos, tieši tāpēc viņas izvēle studēt programmēšanu daudziem bija negaidīts pārsteigums.

„Man bija brīnišķīga latviešu valodas un literatūras skolotāja Anita Vaivode, kura ikvienu bērnu varēja iedvesmot rakstīt radošos darbus. Katru gadu regulāri piedalījos divos konkursos – skolotājai Naaizmērstulei – Rozālijai Tabinei veltītajā Latgales novada lauku skolu jaunrades darbu konkursā Aglonā un Latvijas skolu jaunatnes jaunrades darbu konkursā, kas veltīts dzejniekam, reliģiju vēsturniekam Robertam Mūkam Galēnos. Panākumi ir gūti arī Akuratera muzeja rīkotajā konkursā un Aizsardzības ministrijas organizētajā patriotiskās dzejas konkursā skolēniem. Īpašs notikums bija „Latgolys Studentu centra” labo stāstu konkurss – mans darbs tika publicēts grāmatā. Uzskatu, ka visspēcīgākais darbs „Latgola – muna paradīze” ir rakstīts „Latgolys Studentu centra” patriotisko darbu konkursam „Sorkonboltsorkonuos kruosys lai zīd!”, kur ieguvu 1. vietu. „Vīta, kur asu dzymuse, auguse, spāruse pyrmūs sūļus, izrunuojuse pyrmūs vuordus, ir muna paradīze — i tei ir Latgola.” Šis citāts pasaka visu par mani, gan par ko rakstu, gan kāpēc. Vispār man ir ļoti tuvas divas tēmas – Latvija un tās daba ar visām tās pērlēm, kā arī mana ģimene un Latgales patriotisms,” atklāj talantīgā jauniete.

Arī programmēšanai tiek atvēlēta svarīga loma

„Šobrīd studēju Inženieru fakultātē studiju programmā „Programmēšanas inženieris”. Katrā gadījumā šādu izvēli negaidīja neviens, it īpaši mana latviešu valodas skolotāja. Bet programmēšana mūsdienās ir visa pamatā, tā ir jaunu valodu apgūšana, tikai šoreiz jau programmēšanas. Jebkurā gadījumā šīs mācības paplašina manu redzesloku un ir labs pamats dažnedažādām nozarēm nākotnē,” saka Anda. „RTA pasniedzēji ir ļoti zinoši savā sfērā, vienmēr cenšas atbildēt uz studentu jautājumiem. Lielākajai daļai piemīt laba humora izjūta, kas spēj radīt patīkamu atmosfēru lekcijās. Man ir tādas lekcijas, kuras, lai gan ir beigušās, bet labprāt noklausītos vēlreiz. Piemēram, matemātikas un fizikas lekcijas.”

Radošā jauniete atzīst, ka dziedāšana un programmēšana paņem lielāko daļu viņas laika. Savukārt viss pārējais laiks tiek veltīts tuvajiem cilvēkiem – draugiem un ģimenei.

Inga Kaļva, RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciālisteRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.