RTA būs jauna studiju programma „Ražošanas loģistika”

Pirmdiena, 6. jūnijs, 2016
Šī gada jūnijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) uzsāks studētgribētāju uzņemšanu jaunā programmā – pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Ražošanas loģistika”. Studiju ilgums tajā būs 2,5 gadi pilna laika studijās un 3 gadi nepilna laika studijās. Studiju noslēgumā absolventi iegūs loģistikas speciālista kvalifikāciju.

Uzņemšana notiks uz vidējās izglītības bāzes un centralizēto eksāmenu (matemātikā, svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā) rezultātiem.

Studiju procesā studentiem būs iespēja izvēlēties vienu no trijām specializācijām:

 • Pārtikas ražošanas loģistika
 • Metālapstrādes loģistika
 • Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas loģistika

Studiju laikā tiks apgūti:

 • Vispārizglītojošie studiju kursi – Svešvalodas, Mikroekonomika, Uzņēmējdarbības pamati, Mārketings, Darba tiesiskās attiecības; Saskarsmes psiholoģija; Statistika, Dokumentu pārvaldība
 • Nozares mācību kursi – Finanses un grāmatvedība; Starptautiskā ekonomika un tirdzniecība; Datu bāzes veidošana un vadība, Profesionālā ētika; Nodokļi Latvijā un ārvalstīs; Muitas sistēma; Tehniskā grafika; Ražošanas procesu plānošana un organizēšana; Kvalitātes vadība; Tehniskā grafika; Ievads loģistikā; Transporta loģistika; Noliktavu loģistika; Loģistikas ķēžu imitācijas modelēšana; Datorizēta loģistikas uzņēmumu vadība; Krājumu vadīšana un loģistikas procesu optimizācija
 • Studiju kursi atbilstošajās specializācijas
  • Pārtikas ražošanas loģistika – Pārtikas produktu prečzinība; Ražošanas loģistika pārtikas nozarē; Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiju pamati un iekārtas; Pārtikas kvalitātes vadība;
  • Metālapstrādes loģistika – Materiālzinības; Ražošanas loģistika metālapstrādē; Metālapstrādes tehnoloģijas un tehnoloģiskās iekārtas; Kvalitātes vadība metālapstrādē;
  • Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas loģistika – Materiālmācība (tekstils un apģērbu materiāli); Tekstila nozares un apģērbu ražošanas loģistika; Tekstila nozares un apģērbu ražošanas tehnoloģijas un tehnoloģiskās iekārtas; Kvalitātes vadība tekstila nozarē.

Programmas īstenošanā ir iesaistīti attiecīgās nozares speciālisti, paredzētas arī prakses.

Valsts finansēto budžeta vietu skaits pilna laika studijām – 5.

Pieteikšanās studijām 2016. gadā:

 • Pilna laika pamatstudijām: no 5. līdz 12. jūlijam;
 • Nepilna laika pamatstudijām: no 8. augusta.

Gaidīts ikviens interesents, lai iegūtu konkurētspējīgas zināšanas un paaugstinātu savu kvalifikāciju.

Plašāka informācija:

Dr.oec., Lienīte Litavniece, e-pasts: Lienite.Litavniece@ru.lv vai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mājas lapā www.ru.lv

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.