RTA saņem dāvinājumu no Goda profesora Dr.Ing. Josefa Timmerberga

Trešdiena, 1. jūnijs, 2016
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai (RTA) ilgu gadu garumā ir izveidojusies cieša sadarbība ar Jādes augstskolu (Jade Hochschule, Vācijā) – regulāri notiek informācijas apmaiņa, dalība dažādos konkursos un konferencēs, studentu un docētāju pieredzes apmaiņas braucieni, kopīgi zinātniskie pētījumi.

Jādes augstskolas profesors Dr. Ing. Josefs Timmerbergs kopš 2013. gada ir RA Goda profesors. Nozīmīgais apbalvojums viņam piešķirts ar Senāta lēmumu par aktīvu un ilggadēju sadarbību ar Rēzeknes Augstskolu (šobrīd Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) un Inženieru fakultātes studiju programmu attīstības veicināšanu. Josefs Timmerbergs ieguldījis darbu Mehatronikas studiju programmas izveidē, vairākkārt organizējis vācu studentu grupu vizītes uz Rēzekni, vadījis nodarbības un organizējis studentu darbu starptautiskās grupās, regulāri piedalījies valsts pārbaudījumu komisiju darbā. Ir sekmējis un atbalstījis RTA docētāju stažēšanos un zinātnisko pētījumu veikšanu Vilhelmshāvenē. Viņš ir līdzdarbojies starptautisko zinātniski praktisko konferenču „Vide. Tehnoloģija. Resursi” orgkomitejās.

Ar Josefa Timmerberga atbalstu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija maijā saņēma dāvinājumu – jaunu, modernu aprīkojumu Elektronikas darbnīcas izveidei RTA, kas ļaus Mehatronikas programmas studentiem projektēt un izgatavot augstā kvalitātē elektronikas plates. Tas ir būtisks solis studentu izgatavojamo mehatronikas iekārtu prototipu kvalitātes paaugstināšanā, jo reāli šajā jomā tiek pārņemta vācu kolēģu pieredze un tehnoloģijas.

Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad akadēmija ar profesora gādību saņem dāvinājumu.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.