RTA notika starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference „Indivīds. Sabiedrība. Valsts”

Trešdiena, 1. jūnijs, 2016
26. un 28. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) aizritēja Ekonomikas un pārvaldības fakultātes (EPF) rīkotā starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference „Indivīds. Sabiedrība. Valsts”. Konferences mērķis – veicināt teorētisko un praktisko viedokļu apmaiņu un diskusiju par indivīda un valsts lomu sabiedrības ekonomiskajā un tiesiskajā izaugsmē, starptautiskajā sadarbībā un robežapsardzībā, informācijas pārvaldībā un vēsturiskajā izpētē.

26. maijā konferenci atklāja RTA EPF asoc. prof. Iluta Arbidāne, akcentējot to, ka konferences rīkošana ir sena tradīcija – jau astoņpadsmito gadu tā tiek rīkota RTA, kā arī šogad tiek izdots 18. studentu un docētāju konferences „Indivīds. Sabiedrība. Valsts” zinātnisko rakstu krājums. I. Arbidāne piebilda: „Zinātne stimulē progresu! Tā saliek pa plauktiem faktus un attīsta radošo prātu!” Viņa novēlēja konferences dalībniekiem attīstīt jaunās idejas: „Ieraugiet savu ideju un realizējiet savā darbā un ikdienā!” I. Arbidāne izteica pateicību zinātnisko darbu vadītājiem, konferences koordinatorei Aijai Čerpinskai, recenzentiem, kā arī dalībniekiem.

Turpinājumā konferences dalībniekus uzrunāja RTA EPF profesore Irēna Silineviča, kura uzsvēra, ka konference ir lieliska iespēja parādīt savus zinātniskos sasniegumus, kā arī novēlēja panākumus turpmākajā darbībā.

28. maijā konferenci atklāja studiju virziena „Tiesību zinātne” vadītāja Dr.iur., asoc.prof. Ilona Bulgakova un studiju virziena „Informācijas un komunikācijas zinātnes” vadītāja Mh.hist.  Valda Čakša. 

26. maijā konferences darbs notika šādās darba grupās: Uzņēmējdarbība. Mārketings. Tūrisms; Ekonomika. Finanses un grāmatvedība; Starptautiskā sadarbība. Robežapsardzība; savukārt 28. maijā – Tiesības; Vēsture. Arhīvniecība. Abās konferences dienās kopā tika prezentēti 42 referāti.

Savus praktiski-zinātniskos pētījumus prezentēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti, Erasmus+ programmas studenti, kā arī konferences dalībnieki no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Valsts robežsardzes koledžas un Daugavpils Universitātes.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Aigara Abricka fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.