Studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” pārstāvju aktivitātes pavasara semestrī

Ceturtdiena, 26. maijs, 2016
Jau ierasts, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studiju virziena „Ražošana un pārstrāde” studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” studenti pavasara semestrī ir aktīvi radošo rezultātu prezentēšanā un mācību braucienos.

Tā šogad šis posms uzsākās ar ražošanas uzņēmuma SIA „NEMO” apmeklējumu, ar kuru ciešāka sadarbība uzsākās pēc uzņēmuma pārstāvju (valdes locekle I. Zemdega-Grāpe u.c.) viesošanās RTA un saistošās prezentācijas par uzņēmuma darbību, perspektīvām. Jau šobrīd SIA „NEMO” strādā divas studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” absolventes, savukārt divas 2. kursa studentes ir izvēlējušās uzņēmumu kā profesionālās prakses vietu.

Interesants bija arī starptautiskās zinātniski praktiskās konferences un dizaina festivāla apmeklējums Pleskavas Valsts universitātē, kur RTA dizaina studentu grupas sastāvā arī 2. kursa topošā apģērbu projektētāja Viktorija Ignatjeva, maģistra studiju programmas „Dizains” (specializācija „Modes dizains”) 1.kursa studente Zelma Kačkāne prezentēja savus pētījumus, studējošie iesaistījās datorkonstruēšanas programmas apguvē, kā arī modes skatē dizaina festivāla ietvaros, kur piedalījās studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” absolvente Velga Krukovska. Kolekcija tapa pēcdiploma prakses laikā, izmantojot Erasmus+ mobilitātes programmas apguves iespējas Lietuvā.

Arī 2015./2016. studiju gada divas studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” absolventes izmantoja Erasmus+ mobilitātes programmas pēcdiploma prakses iespējas, strādājot Igaunijas ražotnē.

Mācību brauciens ar mērķi vērtēt citu Latvijas jauno un topošo dizaineru veikumu bija modes skates „Ķīpsalas pavasaris” apmeklējums, kur ik gadu diplomdarbu kolekcijas parāda RTU studenti. Šis pasākums izrādījās vērtīgs ar iespēju redzēt arī RTA studentu veikuma iespējām atbilstošākas tērpu kolekcijas. Šogad sadarbības līguma ietvaros RTA studentes apmeklēja RTU tekstilmateriālu pētījumu laboratoriju, kur RTU profesores I. Baltiņas vadībā laboratorijas darbos iepazina un pētīja tekstilmateriālu fizikālās un mehāniskās īpašības.

Nozīmīgs pasākums šopavasar ir dalība Utenas kolēģijas rīkotajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē, kur savus pētījumus prezentēja S.Mežinska, V.Krukovska, Z.Kačkāne. Konferences programmā bija arī radošo laboratoriju apmeklējums, iepazīstot progresīvās tehnoloģijas tekstilā un apģērbā (tekstilapdruku, 3D printu). Utenas trikotāžas uzņēmuma apmeklējuma laikā pilnībā varēja iepazīt visu izstrādājuma tapšanas procesu no trikotāžas drānas izgatavošanas līdz gatavam produktam – apģērbam. Uzņēmuma pārstāve Loreta Ribokiene detalizēti iepazīstināja ar visiem procesa posmiem, eksperimentālajām laboratorijām, kur notiek tekstilmateriālu pētījumi un jaunu dizaina etalonmodeļu izstrāde. Uzņēmums ir atvērts sadarbībai un gaida studentus praksē. Protams, konferences noslēgumā notika jauno modes dizaineru radošo darbu konkurss-skate „Virus Moda” ar studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” absolventes V.Krukovskas kolekcijas piedalīšanos.

Velgai neizpalika arī dalība otrajā Lietuvā rīkotajā jauno dizaineru konkursā Kauņā – „Apkalbos 2016”, ko rīko Kauņas kolēģijas J.Vienožinskio Mākslas fakultātes Apģērbu dizaina katedra sadarbībā ar dizaineriem, atbalstītājiem, nozares profesionāļiem. Atzinība, pateicības, balvas, gandarījums un pieredze no ikgadējās piedalīšanās šajos pasākumos. Dalība modes skatēs ik gadu ir pamudinājums arvien strādāt pie jaunām kolekcijām, jauns izaicinājums, jauna, vērtīga pieredze.

Kopumā var teikt, ka tik aktīvs posms studentiem liek strādāt divtik, jo, līdzās visiem minētajiem pasākumiem, jāpagūst paveikt arī studiju programmā paredzēto saturu.

Lai ir motivācija studēt izvēlēto virzienu, pietiek pacietības darbā, lai ir vēlme piedalīties, labi sasniegumi un var lepoties ar iespēju studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā!

Silvija Mežinska,

studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” direktore

studiju virziena „Ražošana un pārstrāde” padomes vadītājaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.