Par studiju maksas atlaidēm Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Trešdiena, 25. maijs, 2016
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Senāts pavasarī apstiprinājis studiju maksas 2016./2017. studiju gadā 1. kursam un noteica dažāda veida atlaides:
  • 5% atlaidi studiju gadā saņems tie reflektanti/studenti, kuri pilnu viena gada studiju maksu samaksās līdz 01.09.2016.
  • 10% atlaidi pirmajā studiju gadā no pilnās studiju maksas saņem reflektanti, kuriem RTA studē 1.pakāpes radinieks (vīrs, sieva, brālis, māsa, vecāki, bērni).
  • 15% atlaidi 1. studiju gadā saņems RTA 2016./2017. studiju gada absolventi, kuri turpina studijas RTA maģistrantūrā.
  • 30% atlaidi vienam semestrim saņems pretendenti, kas uzsāk studijas vēlākos studiju posmos pēc studijām citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs (iepriekšējās studijas pārtrauktas ne vēlāk kā pirms 7 gadiem).
  • 30% atlaidi vienam semestrim saņem RTA bijušie studenti, kas atjauno studijas (iepriekšējās studijas pārtrauktas ne vēlāk kā pirms 7 gadiem).
  • 15% atlaidi 1. studiju gadā saņems biedrības „RtA absolventu asociācija” biedri, kuri turpina studijas RTA.
  • 100% atlaidi no studiju programmas pilnās studiju maksas vienam studiju gadam, saņems tie RTA sekmīgie studējošie, kuri spēlē augstākās līgas futbola basketbola, volejbola komandā, Olimpisko spēļu, Pasaules un Eiropas čempionātu, starptautisko un citu nozīmīgu sacensību dalībnieki Olimpiskajos sporta veidos pēc attiecīgas sporta federācijas rekomendācijas.
  • Ja students atjauno studijas pēc akadēmiskā atvaļinājuma, kā arī, ja students tiek imatrikulēts 2016./2017.st.gadā vēlākajos studiju posmos, piemērot attiecīgā kursa studiju maksu.
  • Studentiem ar funkcionāliem traucējumiem (uzrādot invaliditāti apliecinošus dokumentus) studiju maksai piedāvā atlaidi 75.00 EUR apmērā.

Plašāka informācija RTA Uzņemšanas komisijā: Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV–4601

Tālr. 26462152, 26656553, 26695553, e-pasts: san@ru.lv.

www.ru.lvRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.