Par studiju maksu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Trešdiena, 25. maijs, 2016
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Senāts pavasarī apstiprinājis studiju maksas 2016./2017. studiju gadā 1. kursam. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, studiju maksa pilna un nepilna laika studiju programmās saglabājas nemainīga. RTA Studiju daļas vadītāja Alvīne Kazinika norāda: „RTA maksas studijas ir salīdzinoši zemas.

Tās pielāgotas reģiona iedzīvotāju maksātspējai. Akadēmijā regulāri tiek īstenoti dažādi projekti, kas ļauj piesaistīt finanses, pilnveidot materiāli tehnisko bāzi. Studējošajiem ir iespēja studēt modernās telpās, izmantot mūsdienīgu laboratoriju aprīkojumu, nemaksājot par studijām lielus finanšu resursus. Nepilna laika (neklātienes) studiju grafiks ir pakārtots strādājošiem cilvēkiem, kuri studijas savieno ar darbu. Studiju procesā ir individuāla pieeja un pretimnākošs akadēmiskais personāls,” uzsver A. Kazinika.

Jāpiebilst, ka studēt par maksu var arī pilna laika studiju grupās, ja netiek izturēts konkurss uz piešķirtajām valsts finansētajām budžeta vietām. Šovasar reflektantiem uzņemšanas periodā pilna laika studijās RTA piedāvās 420 valsts finansētās budžeta vietas. Savukārt nepilna laika (neklātienes) studijas ir tikai par maksu.  RTA apstiprinātas šādas studiju maksas (gadā):

Studiju programmas nosaukums

Studiju maksa gadā pilna laika studijām

Studiju maksa gadā nepilna laika studijām

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

 

 

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Vadības zinātne”

1350

 990

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Tehnoloģiju un inovāciju vadība"

1350

 

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Viesmīlības vadība"

1350

 

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Viesmīlības vadība", starpvalstu kopīgās studiju programmas studentiem

1050

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Uzņēmējdarbība”

1350

1080

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Ekonomika”

1350

1080

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Lietišķā vēsture”

1350

1050

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Tiesību zinātne”

1450

1330

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Tiesību zinātne”

1490

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Arhīvniecība”

1350

 

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Vadības zinātne”

1490

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Finanšu vadība”

 

990

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Finanses”

 

990

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Robežapsardze”*

 

1350

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Grāmatvedība” 

1050

890

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Reģionālā plānošana un attīstība”

1490

 

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Reģionālie mediji un komunikācija”

1490

1120

Inženieru fakultāte

 

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Ražošanas loģistika”

1350

1125

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Pārtikas produktu pārstrāde”

1350

1080

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Mašīnbūve”

1350

1125

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Programmēšanas inženieris” (ar studiju virzieniem: datorsistēmu, datortīklu administrators, datorsistēmu testētājs, tīmekļa tehnoloģiju programmētājs)

1490

1200

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Vides inženieris”

 1490

1200

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Mehatronika”

 1490

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Elektroniskā komercija”

 1490

1200

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Būvniecība”

 1490

1200

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Programmēšana un datortīklu administrēšana”

 1490

1200

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Vides aizsardzība”

1650

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai "Datorsistēmas"

1650

 

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”

 

1650

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas"

1650

 

Doktora studiju programmai „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

2950

 

Doktora studiju programmai „Vides inženierzinātne”

2950

 

IVDF

 

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „ Skolotājs(Pamatizglītības skolotājs sākumskolā, Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs, Svešvalodu (angļu vai vācu) skolotājs, Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs)  

1350

1080

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “Lietišķā komunikācija un tulkošana”

1490

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Speciālās izglītības skolotājs”

1350

1080

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Sociālais pedagogs”

1350

1080

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „ Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”

1350

1080

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Interjera dizains”

1490

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Vides dizains”

1490

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Sociālais rehabilitētājs”

1350

1080

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai Apģērbu dizains un tehnoloģija”

1490

 

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Filoloģija”

1350

 

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Pedagoģija”

1490

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Speciālā pedagoģija”

1490

 

Profesionālajai izglītības zinātņu maģistra studiju programmai „Karjeras konsultants”  

1490

 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmai „Dizains”

1650

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Reliģijas pedagoģija”

 

1050

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Filoloģija”

1350

 

Doktora studiju programmai „Pedagoģija”

2250

 

Plašāka informācija RTA Uzņemšanas komisijā: Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV–4601

Tālr. 26462152, 26656553, 26695553, e-pasts: san@ru.lv.

www.ru.lvRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.