Veiksmīgi noritējusi VI starptautiskā zinātniski praktiskā konference robežsargiem

Trešdiena, 18. maijs, 2016
11. un 12. maijā Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju organizēja VI starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Robežu drošība un pārvaldība” (Border security and management).

Klātesot Valsts robežsardzes koledžas vadībai, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju un zinātņu prorektora p.i. A.Juško-Štekelei un pasākuma dalībniekiem, konferenci atklāja Valsts robežsardzes priekšnieka 1.vietnieks ģenerālis I.Zālītis. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka zinātnes un pētnieku misija ir, pētot teorijas un praktiskos aspektus, rast un piedāvāt risinājumus problemātikai, virzīt aktuālos attīstības jautājumus attiecīgajā nozarē. Arī Valsts robežsardzes kā valsts iestādes, kas veido un realizē politiku robežkontroles un imigrācijas kontroles jautājumos, dienas kārtības aktualitātēs ir attīstības jautājumi kā tiesiskajā, tā arī dienesta organizācijas praktiskajā aspektā. Tāpēc Valsts robežsardze allaž ir uzturējusi izglītības, tālākizglītības, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un pētniecības jautājumus augstākās prioritātes sarakstos un vienmēr atbalstījusi tos metodiski un finansiāli. Arī uz šo konferenci gan I.Zālītis, gan Valsts robežsardze liek visnotaļ augstas cerības un vēlas sagaidīt rezultātus – pētījumus un ierosinājumus, kas dos savu artavu, zināmu impulsu attīstības procesu virzībai Valsts robežsardzes kompetencē esošo jautājumu risināšanā.

Šogad konferences tematika bija veltīta jaunākajiem pētījumu un labākās prakses rezultātiem robežu drošībā un pārvaldībā, akcentējot jautājumus par imigrācijas izaicinājumiem mūsdienās, integrēto robežu pārvaldību, sadarbības nozīmi robežu drošībā un pārvaldībā, informācijas tehnoloģiju nozīmi robežu drošībā, robežsargu izglītības pilnveidošanas iespējām, kā arī par ētiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem robežu pārvaldībā.

Konferencē piedalījās ilggadējie Valsts robežsardzes koledžas ārvalstu sadarbības partneri no Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Somijas, uzaicinātās Moldovas, Baltkrievijas, un Kirgizstānas Robežsardzes (Robežpolicijas) dienestu un izglītības iestāžu amatpersonas, kā arī Latvijas Valsts robežsardzes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes, Valsts Policijas koledžas un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pārstāvji.

Šoreiz konference bija organizēta jaunā formātā: konferences laikā notika paneļdiskusijas, kurās valstu pārstāvji dalījās pieredzē un izteica viedokļus par  izaicinājumiem ES robežsargu profesionālajai sagatavošanai mūsdienās, par informācijas tehnoloģiju lomu robežu drošībā un pārvaldībā, par ētisko un psiholoģisko aspektu nozīmi robežu drošībā un par sadarbības lomu mūsdienu robežu drošībā un pārvaldībā. Savukārt konferences zinātniskās orgkomitejas un recenzentu darbā bija iesaistīti pieredzējuši zinātnes praktiķi no dažādām valstīm, piemēram, Lietuvas, Spānijas, Polijas, Slovēnijas, Rumānijas un Itālijas.

Pētījumu rezultāti ir apkopoti un izdoti Iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātņu žurnālā „Robežu drošība un pārvaldība” (angļu valodā), kā arī publikācijas tiks ievietotas starptautiski atzītu zinātnisko rakstu datu bāzēs.

Konferences organizatori izsaka vislielāko pateicību Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vadībai par sadarbību un ievērojamo atbalstu konferences rīkošanā un sekmīgā nodrošināšanā, personīgi I.Arbidānei, V.Pokulei, D.Znotiņai, I.Mietulei, A.Čerpinskai un J.Volkovai.  Īpašs paldies: Rēzeknes novada priekšsēdētājam M.Švarcam un ūdens tūrisma attīstības centram „Bāka” par konferences viesu viesmīlīgu uzņemšanu un G.Igaunim par skanīgo noskaņojumu mūzikas instrumentu muzejā!

D.Kupcāne,

VRK Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja

Foto: A.Vītols (VRK)Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.