Notiek pieteikšanās kursiem „Sporta treneru pedagoģijas kompetences pilnveide” (A, 12 stundas)

Pirmdiena, 2. maijs, 2016
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrā notiek pieteikšanās profesionālās kompetences pilnveides programmā "Sporta treneru pedagoģijas kompetences pilnveide".
Programmas mērķauditorija

sporta treneri, sporta pedagogi, sporta izglītības iestāžu pedagogi.

Programmas īstenošanas veids un forma

klātienes pilna laika programma, 12 akadēmiskās kontaktstundas.

Programmas anotācija

Mērķis - pilnveidot treneru un sporta skolotāju profesionālo kompetenci, papildinot zināšanas psiholoģijas, informātikas, kustību teorijas un prakses jomās. Tēmas:

 • Kustību teorija un prakse;
 • Informātika un specializēta sporta programmatūra;
 • Futbola treniņa organizācijas aktualitātes.

Apgūstot treneru profesionālās pilnveides programmu, tās dalībnieki spēs:

 • novērtēt iekšgrupu procesus komandu sporta veidos;
 • pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas ar dažāda temperamenta tipa pārstāvjiem;
 • risināt konfliktsituācijas komandā;
 • efektīvi pielietot stresa menedžmenta metodes;
 • efektīvi pielietot informācijas tehnoloģiju savā darbā – izmantot elektroniskas lapas;
 • plānot darbus, izmantojot tiešsaistes kalendāru;
 • veikt efektīvu informācijas apmaiņu ar dažādām komunikācijas platformām;
 • novērtēt stājas asimetrijas un muskuļu disbalansa izrasītos riskus sportā;
 • pielietot treniņu procesā sporta traumu profilaktiskos vingrinājumus.

Nodarbības vadīs pieredzējuši RTA mācībspēki, kā arī nozares profesionāļi:

 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētāji Dr.paed. Aivars Kaupužs, Mg. sc. comp. Mihails Kijaško;
 • Latvijas Futbola federācijas Izglītības nodaļas speciālists Kirils Buravcevs.

Programmas apguves noslēgumā dalībnieki saņems Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecību par profesionālās kompetences pilnveides izglītību.

Maksa par kursiem
 • 20.00 EUR (ja nodarbības notiek Rēzeknē un ja grupā ir vismaz 20 personas);
 • 30.00 EUR (ja nodarbības notiek ārpus Rēzeknes un ja grupā ir vismaz 20 personas);
 • Rēzeknes Augstskolas Absolventu asociācijas biedriem - 10% atlaide.

Saņemt plašāku informāciju un pieteikties kursiem iespējams, rakstot uz e-pastu muzizglītiba@ru.lv vai zvanot pa tālruni +371 29336118.

Aktuālā informācija: http://www.ru.lv/mic_neformala_izglitiba.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.