Autorizēties   |   Reģistrēties

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrs aicina pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos “Speciālās izglītības saturs un didaktika”

Pirmdiena, 2. Maijs
Lai pilnveidotu profesionālās prasmes un paaugstinātu kvalifikāciju, pedagogiem, kuri strādā speciālās izglītības iestādēs, ir iespēja pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmas kursiem „Speciālās izglītības saturs un didaktika” (B programma, 80 h). Kursi ir valsts finansēti un notiek sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Programmas īstenošanas laiks: no 2016.gada maija līdz 2016. gada novembrim.

B programmas īstenošana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”.

Programmas norises vieta tiks noteikta atbilstoši grupu formēšanās vietām.

Pieteikšanās līdz 2016. gada 16. maijam, aizpildot WORD pieteikuma veidlapu.

Kontaktpersona:

Karīne Laganovska (Karine.Laganovska@ru.lv, +371 26411587, +371 29336118).

WORD Programmas anotācijaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;