RTA studenti: par Inženieru dienām un savu izvēlēto profesiju

Piektdiena, 29. aprīlis, 2016
Ir aizritējušas aizraujošās un daudzveidīgiem notikumiem piepildītās „Inženieru dienas 2016”, kad topošie inženierzinātņu speciālisti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti, pierādīja sevi dažādās aktivitātēs.

Tad nu devāmies aptaujāt Inženieru fakultātes studentus, lai noskaidrotu: 1) kāpēc viņi izvēlējušies studēt Inženieru fakultātē; 2) Kā vērtē Inženieru dienas; 3) kāds, viņuprāt, ir Inženieru fakultātes students.

KRISTĪNE KOVAĻKOVA (Rēzekne, bakalaura studiju programma „Elektroniskā komercija”, 2. kurss ):

„Izlēmu studēt šajā programmā, jo, apgūstot IT jomu Rīgā, gribēju ko radošu. Rīga man nepatika, tāpēc pārcēlos atpakaļ uz dzimto Rēzekni un studijas atsāku Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Priecē tas, kas turpināt studijas varu tajā pašā jomā un vēl papildus iegūt profesiju.

Inženieru dienas kopumā vērtēju kā izdevušās. Vajadzētu piesaistīt skolēnus no citām skolām, kas kļūtu par potenciālajiem studentiem.

Inženieru fakultātes students ir radoša personība, dažkārt slinks, tendēts uz visu jauno, eksperimentējošs.”

JĀNIS MIKASKINS (Kārsava, bakalaura studiju programma „Vides inženieris”, 4.kurss):

„Studēt par vides inženieri izvēlējos, jo ieinteresēja šī specialitāte, kā arī savu darbu vēlos saistīt ar šo jomu.

Inženieru dienas patika, arī pats tajās piedalījos. Visvairāk patika kuģīšu sacensības.

Šīs fakultātes studenti ir radoši, izpalīdzīgi un zinoši.”

LAURIS BERJOZA (Rēzekne, bakalaura studiju programma „Vides inženieris”, 4.kurss):

„Izvēlējos studēt šajā programmā, jo tā ir cieši saistīta ar dabu un tās aizsardzību. Man patīk ekoloģiska pieeja.

Inženieru dienas vērtēju kā labas, konferencē tika prezentēts daudz zinātnisko darbu. Bija daudz interesantas informācijas. Patika izstāde ar ūdeņraža ģeneratoru.

Inženieru fakultātes studenti ir improvizējoši.”

LAURIS GADZĀNS (Rēzekne, bakalaura studiju programma „Būvniecība”, 2.kurss):

„Nolēmu studēt studiju programmā „Būvniecība”, jo tā mani ieinteresēja jau no tās reizes, kad pirmo reizi apmeklēju Informācijas dienu. Tieši šajā programmā es redzēju nākotnes perspektīvas. Kā vēl viens no plusiem ir akadēmijas modernās iekārtas un atrašanās vieta, kas ir tuvu no mājām.

Inženieru dienas es vērtēju ļoti labi. Tieši šajos pasākumos tiek saliedēti ne tikai kursa studenti, bet arī visas Inženieru fakultātes studenti.

Inženieru fakultātes studentam ir jābūt ar labu humora izjūtu, gudram un, protams, atbildīgam.

KRISTĪNE RABKEVIČA (Dagda, bakalaura studiju programma „Būvniecība”, 1.kurss):

„Par profesiju, ko apgūt pēc vidusskolas, nebiju izlēmusi līdz 12. klases 2. semestrim, bet tad mums sāka pasniegt tehnisko grafiku. Man labi padevās rasēt, arī tehniskās zinātnes vienmēr interesēja vairāk par humanitārajām, tāpēc arī nolēmu izmēģināt sevi būvniecībā, un nemaz nenožēloju savu izvēli.

Inženieru dienas ir pasākums, kas pievērš jauniešu uzmanību tehnikai un tehniskajai domāšanai, motivējot viņus saistīt savu dzīvi ar inženierzinātnēm. 

Inženieru fakultātes studentu es varētu raksturot kā loģiski un tehniski domājošu, atbildīgu, zinātkāru.”

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.