Radoši un izzinoši aizritēja „Inženieru dienas 2016”

Trešdiena, 27. aprīlis, 2016
No 18. līdz 23. aprīlim notika ilgi gaidītās un atraktīvās „Inženieru dienas 2016”, kuras organizēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultātes (IF) Studējošo pašpārvalde sadarbībā ar RTA Studējošo padomi un IF Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts (VTTP), palīdzēja IF dekāne Ērika Teirumnieka, IF studiju procesa speciāliste – lietvede Sintija Augule.

Inženieru dienu ietvaros RTA viesojās 14 studenti no Pleskavas Valsts universitātes (PVU) (Krievija). PVU, sadarbojoties ar asoc.prof. Dr.sc.ing. Andri Martinovu un mehatronikas studentiem, Mehatronikas laboratorijā praktiski izstrādāja konkrētus projektus nedēļas laikā. Projektu prezentācijas notika piektdien, pēc tām studenti saņēma apliecības par apgūtajām tēmām RTA. Krievijas viesi ar panākumiem piedalījās arī citās Inženieru dienu aktivitātēs.

18. aprīlī pie Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” Inženieru dienas atklāja RTA IF dekāne Ērika Teirumnieka. Notika aizraujošas kuģīšu un plostu sacensības pa Rēzeknes upi. Šogad ar pašdarinātām konstrukcijām Inženieru dienu atklāšanā piedalījās Rēznas pamatskolas, Feimaņu pamatskolas, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” bērni, PVU studenti, Rēzeknes 3. vidusskolas un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņi. Konkursā bija piereģistrēti dažāda dizaina un konstrukcijas 8 kuģīši. Kuģīšu un plostu noformēšanai un izgatavošanai bija noteiktas prasības, ko varēja izlasīt akadēmijas mājas lapā, kur notika arī balsošana par oriģinālāko, ekoloģiskāko, konstruktīvi pareizāko mazgabarīta, konstruktīvi pareizāko lielgabarīta un skatītāju simpātijas ieguvušo kuģīti vai plostu.

Visātrākais kuģītis ar dzinēju izrādījās Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas kuģītis „Zilā lagūna”. Par ātrāko pa straumi peldošo kuģīti bez dzinēja tika atzīts Rēzeknes 3. vidusskolas kuģītis „Plosts”. Rēznas pamatskolas kuģītis „Turbo” un Feimaņu pamatskolas kuģītis „Ķīmiķe” ieguva oriģinālāko kuģīšu nominācijas. PVU kuģītis ieguva konstruktīvi pareizākā lielgabarīta kuģīša titulu. Par ekoloģiskāko kuģīti tika atzīts Rēzeknes 3. vidusskolas kuģītis „Plosts”, konstruktīvi pareizākā mazgabarīta kuģīša titulu ieguva radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” bērnu kuģītis „Baltā cielava”. Savukārt simpātiju balvu ieguva divi kuģīši – Feimaņu pamatskolas kuģītis „Feimaņi” un Ausrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas kuģītis „Kosmosa kuģis”. Visu nomināciju uzvarētāji saņēma balvas gan no Rēzeknes pilsētas domes, gan RTA Studējošo padomes.

19. aprīlī Rēzeknes pilsētas teritorijā tika rīkota Inženieru atraktīvā foto orientēšanās. Savus spēkus dalībnieki varēja pārbaudīt vienpadsmit kontrolpunktos Rēzeknes teritorijā. Komandu orientēšanās sacensībās piedalījās piecas komandas – divas komandas no RTA, trīs jauktās komandas ar dalībniekiem no PVU (Krievija) un RTA IF komanda. Godalgotās vietas tika sadalītas šādi: 1.vietu ieguva RTA komanda „Latgales pēdējā cerība”, 2.vietu aizraujošā cīņā izcīnīja otrā RTA komanda „Goolplex”, bet 3.vietu PVU komanda „Jačeika pamjati”, savukārt atzinību saņēma divas PVU studentu komandas „Smile” un „Složna”.

20. aprīlī RTA notika 20.studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas”. Konferencē tika prezentēti 56 zinātniskie raksti, reģistrēti 76 dalībnieki no piecām augstākās izglītības iestādēm un no trim valstīm. Darbs notika plenārsēdē un četrās sekcijās. Plēnārsēdē par klimatu Latvijā, klimatu un ilgstpējīgu attīstību, klimata politiku stāstīja Latvijas Universitātes speciālisti vides jomā Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.chem. Jānis Zaļoksnis, Dr.geogr. Jānis Brizga, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta vecākais eksperts G. Gudzuks. Studentu zinātnisko rakstu tēmas bija saistītas ar vides aizsardzību, inženierzinātni, mehatronikas un ražošanas tehnoloģiju lomu, informācijas tehnoloģijām, ka arī bija iespējams uzklausīt studentu referātus posteru sesijā.

21. aprīlī veiksmīgi norisinājās starpaugstskolu „Erudīts”. Pasākumā piedalījās piecas komandas. Prezentējot savu komandu, izpildot radošu uzdevumu un atbildot uz 33 jautājumiem, kuru skaitā bija arī četri sponsoru sagatavoti jautājumi, 1.vietu izcīnīja PVU komanda “Kebabs”, 2.vietu ieguva Valsts robežsardzes koledžas komanda „VRK”, 3.vietu ieguva viesi no PVU komandas „Team A”, savukārt pateicība par piedalīšanos tika pasniegta Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas un RTA studentu komandām. Vakarā visus studentus gaidīja Inženieru balle ar pārsteiguma atrakciju, kurā bija iespējams iegūt biļetes uz Latgales vēstniecības GORS pasākumiem.

22. aprīlī RTA IF absolventi bija laipni gaidīti salidojuma vakarā, kur visus izklaidēja Daiga Barkāne un Ernests Skruļs, bet vakara sākumā absolventiem uzstājās studentu teātris „ĶerRA” ar izrādi „Robežas”, kas XVII Latvijas Studentu teātra dienās ieguva galveno balvu – ceļojošo “Āksta cepuri”. Tika apspriestas RTA izmaiņas gada laikā un absolventu asociācijas darbības aspekti.

23. aprīlī „Inženieru dienas 2016” noslēdzās ar Rēzeknes novada skolēnu tehniskās jaunrades darbu prezentācijām. 2015./2016. mācību gada laikā apmēram 150 skolēni no deviņām skolām – Rēznas pamatskolas, Feimaņu pamatskolas, Jaunstrūžānu pamatskolas, Gaigalavas pamatskolas, Liepu pamatskolas, Bērzgales pamatskolas, Tiskādu pamatskolas un Dricānu pamatskolas – piedalījās nodarbībās, ko vadīja RTA mācībspēki un studenti. Skolēni darbojās šādās nodarbībās – „Mazie inženieri”, „Jauno ķīmiķu skola”, „Dizains”, „Roboti”, „Elektronikas darbnīcas”, „Vides izlūki”.

Esam ļoti pateicīgi Inženieru dienu atbalstītājiem: RTA Studējošo padomei, Rēzeknes pilsētas domei, Rēzeknes pilsētas Kultūras un Tūrisma centram, Latgales vēstniecībai GORS, Ausmeņa Kebabs, Klondaikai, uzņēmumam „Geidans Solutions Latvia”, uzņēmumam „Print & Serviss”. Izsakām pateicību fotogrāfam Mārim Justam par brīnišķīgajiem fotomirkļiem!

Pateicība tiek izteikta Inženieru dienu organizēšanā un vadīšanā: D.Mihailovai, A.Abrickim, J.Pudžam, D.Rudzgailim, J.Kirillovai,  N.Bernānam, K.Vanagam, L.Kudravskai, L.Agleniekam. Īpašs paldies ir Ē.Teirumniekai un S.Augulei par milzīgo palīdzību Inženieru dienu realizēšanā un organizēšanā, it īpaši studentu zinātniskās konferences organizēšanā. Paldies Ērikai Kančai un Dāvim Greļevskim par starpaugstskolu „Erudīta” vadīšanu. Paldies arī Daigai Barkānei un Ernestam Skruļam par muzikālo pavadījumu IF absolventu salidojumā. Paldies visiem dalībniekiem, brīvprātīgajiem un organizētājiem!

Uz tikšanos „Inženieru dienās 2017”!

Kristīne Kovaļkova, Inženieru fakultātes Studējošo pašpārvaldes vadītāja

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.