RTA maģistranti piedalījās Igaunijas Dabaszinātņu universitātes rīkotajā Starptautiskajā maģistrantu konferencē Tartu

Trešdiena, 27. aprīlis, 2016
21. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru un Izglītības, valodu un dizaina fakultāšu maģistranti un docētāji devās uz Tartu, lai piedalītos Igaunijas Dabaszinātņu universitātes (Estonian University of Life Sciences) rīkotajā Pirmajā starptautiskajā maģistrantu konferencē.

Trīs RTA pārstāvji – Olga Petrova (zin. vad. A.Teilāns), Daina Svikle (zin. vad. I.Laizāne) un Kristīne Uzuleņa (zin. vad. A.Strode) – savus pētījumus prezentēja plenārsēdē, savukārt Jānis Zalāns (zin. vad. A.Teilāns), Velga Viļuma (zin. vad. A.Strode) un Jekaterina Krilova (zin. vad. R.Tretjakova) uzstājās sekciju darbā. To tematiskās ievirzes bija: „Elektriskā un termālā enerģija”, „Lietojumprogrammatūra un mikrokontrolieri”, „Fiziskā un garīgā slodze”, „Ergonomika un darba vide”, „Ražošanas un vides inženierija”. Kā atzīmēja studenti, šis bija nopietns izaicinājums, jo konferences darba valoda bija angļu un sākotnēji bijušas bailes no auditorijas uzdotajiem jautājumiem, bet realitātē RTA studenti pierādīja gan savas zinātniskā darba, valodu un prezentēšanas prasmes, gūstot gandarījumu par paveikto.

RTA rektora vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos G.Strods pateicās konferences organizatoriem un izteica priekšlikumus tālākai sadarbībai ERASMUS+ programmas, kā arī zinātniskā darba ietvaros, atzīmēja konferences augsto akadēmisko un zinātnisko līmeni.

Konferences dalībnieku prezentētie referāti ir skatāmi virtuālajā konferences rakstu krājumā https://fail.emu.ee/index.php/s/m4xEbtpkzsxQYDj

Aina Strode, maģistra studiju programmas „Dizains” direktoreRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.