Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija – pamats izaugsmei

Trešdiena, 20. Aprīlis
Īstenojot attīstības stratēģiju, no 2015/2016. mācību gada Rēzeknes augstskolas oficiālais nosaukums ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Vairāk skaidro Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju un zinātņu prorektora p. i. Angelika Juško-Štekele.

– Kā Rēzeknes Augstskola ir kļuvusi par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju? Kad, kāpēc un ko tas ir mainījis augstskolas ikdienas darbā un nākotnes vīzijās?

– Jau pirms pieciem gadiem sapratām, ka augstskolai ir jāattīstās, lai Latgales jauniešiem būtu iespēja saņemt augsta līmeņa izglītību, kas ir kontekstā ar reģiona attīstības virzieniem un darba tirgus vajadzībām. Šo gadu laikā esam stiprinājuši materiāli tehnisko bāzi, akadēmisko korpusu, atvēruši jaunas doktorantūras programmas un veikuši daudz citu darbību, lai mūsu augstskola atbilstu akadēmijas statusam.

– Nosaukums parāda, ka augstskolas prioritāte ir inženierzinātnes. Vai pārmaiņas augstskolā ir kontekstā ar aizvien biežāk Latvijā dzirdamo frāzi – mums trūkst jaunu inženieru?

– Terminu «tehnoloģijas» mēs traktējam plašākā nozīmē – ne tikai kā procesus un iekārtas, kas domātas ražošanai un tās attīstībai, bet gan kā līdzekļu kopumu, kas palīdz zinātnes sasniegumus pārnest sabiedrībā – arī filoloģijā, ekonomikā, pedagoģijā un citās nozarēs, ko piedāvā mūsu akadēmija, pastāv tehnoloģijas – pieredze un zināšanas ir vienas no tām.

Inženierzinātnes tiešām ir viena no mūsu prioritātēm, tāpēc strādājam pie programmu pilnveidošanas un attīstības – līdz pat doktorantūrai un zinātniskajam darbam.

Ļoti laba sadarbība ir izveidota ar nozaru asociācijām un citām profesionālajām organizācijām, konkrētiem uzņēmumiem. Šāda sadarbība ir vislabākais veids, kā sagatavot speciālistus ar labām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām. Atzīmēšu, ka profesionālās prakses ir ļoti būtisks studiju posms un uzņēmēji labprāt pieņem praksēs mūsu studentus un bieži vien jau prakses laikā noskata savus nākamos darbiniekus.

– Augstskolas visbiežāk sūdzas par budžeta vieta trūkumu, jo mācības par maksu ne visiem reflektantiem ir pa spēkam.

– Runājot par inženierzinātnēm, mēs nevaram sūdzēties – budžeta vietu pietiek praktiski visiem studētgribētājiem. Taču ir jomas, kurās reģionā ir acīmredzams speciālistu trūkums, bet budžeta vietu reģionālajā augstskolā nav. Viena no nozarēm ir sociālās zinātnes – ekonomikas un uzņēmējdarbības speciālisti ir vajadzīgi ne tikai pašvaldībām, bet arī uzņēmējiem, tāpēc sociālās zinātnes ir viens no virzieniem, ko vēlamies attīstīt. Domāju, ka valsts apmaksāto budžeta vietu sadalījums pa nozarēm ir jāvērtē nevis visas Latvijas kontekstā, bet gan konkrētā reģionā.

– Otra lielā sāpe ir reflektantu nepietiekamās zināšanas tā sauktajos grūtajos priekšmetos – matemātikā, fizikā, ķīmijā. Vai RTA piedāvā iespēju mācīties izlīdzinošajos kursos un uzlabot savas bāzes zināšanas, lai ātri un pilnvērtīgi varētu iekļauties akadēmijas mācību procesā?

– Problēma tiešām pastāv, un, lai to mazinātu, strādājam divos virzienos. Tiem, kuri jau vidusskolas laikā zina, ka turpmāko karjeru vēlas veidot saistībā ar eksaktajām zinātnēm, piedāvājam mācīties šogad izveidotajā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā, kurā pastiprināti tiek apgūti visi iepriekšminētie priekšmeti. ATV audzēkņiem ir iespēja izmantot arī akadēmijas laboratorijas. Pirmā mācību gada rezultāti mūs pilnībā apmierina.

Otrs virziens ir jau pieminētie izlīdzinošie kursi. No šā gada 1. septembra sāksies reflektantu testēšana, lai mēs objektīvi varētu novērtēt, kuram ir nepieciešams uzlabot savas pamatzināšanas kādā no priekšmetiem. Tiem, kas vēlēsies uzlabot savas zināšanas eksaktajos priekšmetos, piedāvāsim papildu kursus, kas būs bezmaksas vai par simbolisku samaksu.

– Vai akadēmijas materiāli tehniskā bāze, tajā skaitā laboratorijas, ir atbilstoša šodienas vajadzībām?

– Pēdējos gados akadēmijas materiāli tehniskā bāze ir ieguvusi daudz jaunu, mūsdienīgu un ļoti nepieciešamu tehnoloģisko papildinājumu. Vairākas no mūsu laboratorijām ir modernākās ne tikai Latvijas, bet pat Baltijas mērogā. Tas mums dod iespēju nodrošināt ne tikai kvalitatīvu studiju procesu, bet arī iespējas veikt zinātniski pētniecisko darbu. Uzskatām, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir labs pamats ne tikai katra personīgajai izaugsmei un karjerai, bet arī nozīmīgs instruments reģiona un valsts turpmākai attīstībai. 

Avots: Zane Puķe, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, 2016. gada 19. aprīlī,

http://nra.lv/citi-raksti/169912-rezeknes-tehnologiju-akademija-pamats-izaugsmei.htmRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu