„Inženieru dienas 2016” gaida Tevi!

Trešdiena, 13. aprīlis, 2016
Tradīcijas ir vērtība, ja tās kopj un ir cilvēki, kas tās nodod nākamajām paaudzēm. Par tradīciju ir kļuvušas arī Inženieru dienas, kas ik gadu notiek aprīlī. Arī šis gads nav izņēmums, un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) no 18. līdz 23. aprīlim notiks divdesmitās Inženieru dienas.

Tradicionāli Inženieru dienas tiek organizētas, sadarbojoties gan studentiem, gan pasniedzējiem. Tā kā ar šo mācību gadu durvis ir vērusi RTA Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskola, kurā uz sešiem gadiem ir akreditēta STEM virziena (zinātne, tehnoloģijas, inženierija un matemātika) vidējās izglītības programma, tad Inženieru dienu pasākumos iesaistās arī mūsu “mazie studenti” (tā mēs ikdienā saucam savus vidusskolēnus).

Par tradīciju ir kļuvusi fakultātē notiekošā nu jau starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Cilvēks.Vide.Tehnoloģijas”, kurā dalību ir pieteikuši gan Vācijas, gan Krievijas, gan Latvijas studenti. Šogad konference notiks 20. aprīlī, uz plenārsēdi ir aicināti arī Latvijas Universitātes vides zinātnes vadošie speciālisti. 18. aprīlī Inženieru dienas tiks atklātas ar studentu un skolēnu pašdarinātu kuģīšu sacensībām pa Rēzeknes upi. 22. aprīlī plkst. 19.00 gaidām visus Inženieru fakultātes absolventus uz absolventu salidojumu!

Kā tradīciju attīstām ciešo sadarbību ar uzņēmējiem, īstenojot to caur vasaras skolām, pētniecisko darbu izstrādi un praksēm. Sadarbība ar uzņēmējdarbības vidi ir svarīga profesionālo studiju programmu studējošajiem. IF visos studiju virzienos – būvniecība, mehatronika, vides inženierija, programmēšana, pārtikas produktu pārstrāde, industriālā loģistika – tiek īstenotas augstākās profesionālās izglītības programmas. To priekšrocība ir augstākā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšana vienlaicīgi ar profesionālā bakalaura vai maģistra grādu. Darba tirgus pieprasa tieši inženierus un speciālistus, kuri ir ieguvuši attiecīgos diplomu. Otra priekšrocība ir iespēja nodarboties ar lietišķajiem pētījumiem un turpināt studijas doktorantūrās tepat RTA.

Katrs no mums var piedalīties tradīciju kopšanā un jaunu iedibināšanā. Aicinu gan esošos IF studentus, gan topošos būt aktīviem un iesaistīties savas fakultātes, savas akadēmijas, savas valsts tēla veidošanā! Mainīgajā pasaulē mums arī jāmainās, tiecoties uz augstāku līmeni, tāpēc arī Rēzeknes Augstskola (RA) ar šī gada 1. janvāri ir mainījusi nosaukumu uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, iegūstot augstāku statusu un kļūstot par RA tradīciju turpinātāju.

Ērika Teirumnieka, Inženieru fakultātes dekāne

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.