Iepazīsim mūsu vēsturi fotostāstos

Trešdiena, 13. aprīlis, 2016
Eiropas Komisijas programmas „Europe for Citizens” apakšprojekta „Eiropas atmiņa” projektā „Pagātne kopējai nākotnei” 8. – 9. aprīlī Ķēdaiņu Reģionālajā muzejā ir notikusi projekta ievadkonference.

Projekta partneri no Lietuvas, Polijas un Latvijas sabrauca Ķēdaiņu Reģionālajā muzejā, lai kopīgi apzinātu projekta darbības mērķus un uzdevumus, plānotu projekta norisi. No katras valsts iesaistīti ir vismaz 50 dalībnieki, kuru pamatuzdevums līdz 2017. gada janvārim intervēt savu novadu iedzīvotājus, izzinot pagātnes stāstus par Otrā pasaules kara notikumiem un sekām fotogrāfijās un citās dokumentālās liecībās. Šobrīd Lietuvas partneris ir izstrādājis intervijas paraugu, kas ir adaptējams Latvijā un Polijā un izmantojams datu ieguvei. Intervijas kopā ar iegūtajiem fotostāstiem tiks izvietotas vietnē: www.futureofmuseums.eu, kā arī spilgtākie stāsti izmantoti ceļojošas izstādes veidošanā. Izstāde būs redzama arī Rēzeknē nākamā gada maija beigās jūnija sākumā.

Latviju projektā pārstāv Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) un biedrība  „ESTO”, taču interesi līdzdalībai projektā izrādīja arī vairāki asociētie partneri: Nautrēnu vidusskola, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. No 50 pārstāvjiem, kas piedalījās atklāšanas pasākumā Ķēdaiņos, lielākā daļa ir jaunieši no Rēzeknes pilsētas un novada skolām. Tāpēc viens no svarīgākajiem projekta ieguvumiem ir dažādu paaudžu sadarbība. No RTA projektā iesaistījušies Reģionālistikas zinātniskā institūta pētnieki: V. Malahovskis, A. Juško-Štekele, I. Gusāns, kā arī filoloģijas programmas studente M. Gailāne un video studijas galvenais speciālists M. Justs.

Projekta dalībnieki ne tikai piedalījās projekta ievadkonferencē, bet arī pārlapoja sāpīgas vēstures lappuses kopā ar Kauņas muzeja „9. forts” gidiem. Parādīt Otrā pasaules kara nepārejošās sekas jaunajai paaudzei ir īpaši svarīgi tieši šajā saspringtajā, dažkārt par pasaules krīzi, citkārt jau par Trešo pasaules karu dēvētajā situācijā.

Ilga Šuplinska

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.