RTA studentiem ir iespēja pilnveidoties Mikrotik akadēmijā

Otrdiena, 12. aprīlis, 2016
RTA studiju laikā studentiem ir iespējam iegūt ne tikai akadēmiskas zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas, kas ir pieprasītas darba tirgū. Jau no 2012. gada starp Rēzeknes Augstskolas (tagadējā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) Inženieru fakultāti un SIA „Mikrotīkls” ir noslēgts līgums par Mikrotik akadēmijas izveidi.

Arī šogad zem jaunajiem RTA karogiem sadarbība turpinās, aprīlī deviņi Inženieru fakultātes studenti apguva Mikrotik MTCNA kursu un kārtoja sertifikācijas eksāmenu. RTA studentiem kurss un sertifikācija ir pieejamas bezmaksas studiju programmas ietvaros. Šogad četri studenti to veiksmīgi nokārtoja un ieguva MTCNA sertifikātus. Iegūto sertifikātu un zināšanas novērtēs ikviens darba devējs, jo Mikrotik produkti ir kļuvuši par vienu no vadošajiem tīklu risinājumiem Latvijā un arī ārpus tās (http://www.mikrotik.com).

Sadarbības ietvaros ar SIA „Mikrotīkls” atbalstu izdevās gan nodrošināt studentus ar iekārtām, kas ir nepieciešamas studiju kursa apguvei, gan arī uzlabot RTA datoru tīklu un nodrošināt datu pieslēgumu RTA katlu mājas pārvaldībai. 

Akadēmijas statistika:

Laiks

Apmācību izgāja

Sertifikātus ieguva

2013.g. pavasaris

9

0

2014.g. pavasaris

13

4

2015.g. pavasaris

11

7

2015.g. rudens

5

4

2016.g. pavasara

9

5

2016.g.rudens

5

4

Kopā:

47

20

 Sagatavoja RTA Mikrotik akadēmijas instruktors

Mihails KijaškoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.