Unikāls materiāls par latviešu valodu un valodniecību internetā!

Ceturtdiena, 7. aprīlis, 2016
Pēc Latviešu valodas aģentūras (LVA) pasūtījuma 10 valodnieki ir izveidojuši Latvijā līdz šim nebijušu, brīvi pieejamu interaktīvu lietotni „Latviešu valodniecības attīstība: informatīvi izglītojoša elektroniskā karte” jeb „Lingvistiskā karte”.

„Lingvistiskā karte” ir vērtīgs elektronisks mācību palīglīdzeklis, kurā latviešu valodniecības vēsture ir izklāstīta hronoloģiskā, tematiskā un nozaru, apakšnozaru un personāliju aspektā. Te var atrast informāciju ne tikai par latviešu literāro valodu, bet arī būtiskākos lībiešu valodas un latgaliešu valodas vēstures un pētniecības faktus. Latgales un latgalistikas šķirkļu autore ir RTA profesore Ilga Šuplinska.

Materiāls lietotnē ir izvietots gan pasaules kartē un laika joslā aktivizējamos informatīvos logos, gan izvērstos šķirkļos, kuri ir papildināti ar bagātīgu ilustratīvo materiālu (audio un video tekstiem, attēliem un valodas piemēriem). Piedāvāti arī 7 tematiski tūrisma maršruti Latvijā, t.sk., Rēzeknes tūrisma maršruts ar tādiem apskates objektiem kā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latgales vēstniecība „Gors”, F. Trasuna piemineklis, Latgaļu rakstniecības muzejs u.c.

INFO „Lingvistisko karti” skatīt šeit

Dr.philol. Solvita Pošeiko

LVA projektu koordinatoreRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.