Šauļu Universitātes studenti sadarbībā ar RTA iziet profesionālo praksi izglītības un sociālās aprūpes iestādēs Rēzeknē

Ceturtdiena, 24. marts, 2016
Arī šogad, 2. martā, RTA ieradās grupa Šauļu Universitātes 2. kursa studentu, lai klausītos akadēmijas mācībspēku lekcijas, izietu profesionālo praksi dažādās izglītības un sociālās aprūpes iestādēs. Galvenais akcents šajā profesionālajā praksē bija likts uz cilvēku ar attīstības traucējumiem, cilvēku ar invaliditāti sociālo rehabilitāciju un sociālo integrāciju.

Studenti noklausījās lektores M. Rozenfeldes lekcijas šai aspektā, iepazinās ar Rēzeknes pilsētas Sociālā dienesta darbu, apmeklēja tā pārziņā esošās iestādes. Pateicoties Rēzeknes pilsētas sociālā dienesta, sociālo iestāžu, nevalstisko biedrību un izglītības iestāžu vadības atsaucīgumam, studentiem bija iespēja iepazīties ar  Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes reģionālās biedrības, pensionāru sociālo pakalpojumu centra un Dienas centra,  Rēzeknes logopēdiskās internātskolas, biedrības „Eņģeļi ar mums” darba specifiku. Lielu iespaidu atstāja sniegtā iespēja iepazīties ar biedrības „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” darbību, iespēja noskatīties Rēzeknes logopēdiskās internātskolas skolēnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un viņu pedagogu sagatavoto priekšnesumu.

Šauļu Universitātes studentu vizītes nobeigumā – refleksijā par redzēto, dzirdēto un piedzīvoto prakses laikā – studenti atzīmēja, ka ir milzīga nozīme sniegtajai iespējai apmeklēt dažādas izglītības un sociālo pakalpojumu sniedzējiestādes, jo tā vislabāk tiek radīts priekšstats par sociālās rehabilitācijas un socializācijas iespējām cilvēkiem ar attīstības un veselības traucējumiem. Studenti atzina, ka nedēļas laikā viņi ir ieguvuši ļoti plašu informāciju, labāk izpratuši daudzas lietas, kas saistās ar viņu izvēlēto profesiju.

Šauļu Universitātes studentu, RTA mācībspēku vārdā liela pateicība Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājai I. Niperei un darbiniekiem, Pensionāru sociālo pakalpojumu centra vadītājai L. Apeinānei un Dienas centra darbiniekiem, Rēzeknes logopēdiskās internātskolas direktorei R. Zommerei un skolas skolotājiem, Latvijas Nedzirdīgo savienības  Rēzeknes reģionālās biedrības vadītājai M. Sarkanei, biedrības „Eņģeļi ar mums” vadītājai I. Muhambergai, biedrības „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” vadītājam E. Šiliņam par izsmeļošo, interesanto un nākotnes darbā tik noderīgo informāciju, iespēju mācīties individuālā un sociālās rehabilitācijas darba plānošanu, organizāciju un īstenošanu.

Mārīte Rozenfelde, Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāne

Foto ir redzami Šauļu Universitātes studenti Rēzeknes logopēdiskajā internātskolā  kopā ar prakses vadītāju M. RozenfeldiRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.