Noslēgts sadarbības līgums

Ceturtdiena, 20. augusts, 2015
2015. gada 23. jūlijā Rēzeknes Augstskolā (RA) viesojās Apromance data systems GmbH vadītājs, Dr. Renè Brunsch.

Kopā ar RA  rektoru Dr.sc.ing. Edmundu Teirumnieku tika runāts par savstarpējo sadarbību izglītības un zinātniskās pētniecības jomā. Informācijas apmaiņas rezultātā tika noslēgts un parakstīts līgums starp apromance data systems GmbH direktoru, Dr. Renè Brunsch un RA rektoru Dr.sc.ing. Edmundu Teirumnieku.

Līgums paredz studiju procesu un zinātniski pētniecisko darbu pētniecību darbības nodrošināšanu, kopīgu sapulču, simpoziju, semināru, konferenču, sadarbības dienu un citu pasākumu organizēšanu, akadēmiski, zinātniski pētniecisko un citu pasākumu organizēšanu, uzrakstīto zinātnisko vai zinātniski metodisko darbu (rakstu un prezentāciju) un kopējo projektu publicēšanu zinātniskajos rakstu krājumos, sadarbību kopīgu studiju programmu izstrādē un realizēšanā, sadarbību mūžizglītības jomā, studentu, akadēmiskā personāla un darbinieku mobilitātes atbalstu, kā arī pieredzes apmaiņu.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.