Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija piedalās mediju telpas stiprināšanā

Trešdiena, 16. marts, 2016
15. martā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) viesojās Latvijas Radio (LR) pārstāvji, lai vienotos par sadarbības iespējām Latgales multimediju studijas izveidē un studiju programmas „Reģionālie mediji un komunikācija” realizācijā.

Šobrīd RTA strādā pie jaunas akadēmiskā maģistra studiju programmas „Reģionālie mediji un komunikācija”, kuras īstenošanu plānots uzsākt septembrī.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus darbam reģionālajos medijos, jo strauji mainīgās komunikācijas iespējas un globalizācijas ietekme rada nepieciešamību pēc komunikācijas speciālistiem, kas pārzina reģiona specifiku un problemātiku, prot kritiski un analītiski izvērtēt informāciju un pārvalda jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Šī būs pirmā programma Latvijā, kuras pamatmērķis ir reģiona masu mediju studijas, jo pašlaik informācijas un komunikācijas zinātnes virzienā masu komunikācijas problēmas reģionā netiek atsevišķi akcentētas, lai gan reģionos vietējie plašsaziņas līdzekļi joprojām ir nozīmīgi informācijas vides veidotāji. Līdztekus programmā ir iekļauts modulis „Latgalistika”, kas vērsts uz reģiona kultūras specifikas izpēti kopsakarā ar mediju un komunikācijas stratēģijām.

Studiju programmas apguves laikā studentiem ir paredzēts elektronisko un drukāto mediju praktikums, kura ietvaros studenti apgūst praktiskās iemaņas kādā no reģiona masu medijiem.

15. martā RTA apmeklēja LR valdes priekšsēdētājs Aldis Pauliņš, valdes loceklis tehniskā nodrošinājuma jautājumos Uldis Lavrinovičs un Latgales multimediju studijas izveides projekta vadītājs Dzintris Kolāts. Tikšanās laikā tika noslēgts sadarbības līgums par prakses vietu nodrošināšanu studiju programmā studējošajiem, tā kā tiek plānots veidot Latvijas Radio multimediju studiju Latgalē. Šis ir viens no uzdevumiem, ko tiek plānots realizēt Latgales elektronisko mediju programmas ietvaros, ko ievieš Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) un kura mērķis ir stiprināt Latgales informatīvo sasaisti ar pārējiem Latvijas apgabaliem un garantēt, ka pierobežā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji tiek informēti par valstī notiekošajiem procesiem un starptautisko notikumu attīstību.

Tādējādi arī RTA iesaistās informācijas vides stiprināšanā un mediju pratības veicināšanā reģiona un nacionālajā līmenī.

Dr.sc.comm., doc. Sandra Murinska-Gaile,

studiju programmas direktoreRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.