„Otrā elpa” fotogrāfiju stāstos

Otrdiena, 15. marts, 2016
No 2016. gada janvāra līdz 2017. gada jūlijam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta (RTA REGI) humanitārā virziena pētnieki būs iesaistīti jauna projekta realizācijā: Eiropas Komisijas programmas “Europefor Citizens” apakšprojekta „Eiropas atmiņa” projektā „Pagātne kopējai nākotnei”.

Projekta pamatmērķis – rosināt jaunatnes interesi izzināt pagātnes notikumus un meklēt kopējas vērtības nākotnes sabiedrības veidošanā.

2012.–2014. gadā RTA REGI humanitārā virziena pētnieki piedalījās LAT-LIT-BL programmas pārrobežu projektā, kura rezultātā ir tapis virtuālais muzejs un datorspēle (www.futureofmuseums.eu). Tolaik Ķēdaiņu Reģionālias muzejs bija viens no projekta partneriem. Šobrīd, pateicoties tieši Lietuvas partneru iniciatīvai, RTA REGI startē kā partneris jau citā projektā.

Projekta specifika ir apstāklī, ka tajā var piedalīties jebkurš RTA students vai docētājs, ja viņam ir interese un vēlme darboties. Proti, šī gada laikā tiek apzināti Otrā pasaules kara stāsti fotogrāfijās Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Tātad pamatakcents ir likts uz Otrā pasaules kara ietekmi uz cilvēku likteņiem (izsūtījums, bēgļu gaitas, iesaistīšanās/ neiesaistīšanās okupācijas varu darbībā, partizāņu cīņās, gaisa izpalīgos utt., arī kolektivizācija, industrializācija u. c. Otrā pasaules kara izraisīti procesi), kas izstāstīti 1–2 fotogrāfiju garumā. Nākamajā gadā Lietuvas partneri veidos triju dalībvalstu interesantāko fotostāstu izstādi, kas ceļos uz Latviju (Rēzekni), Poliju (Sejniem), Lietuvu (Ķēdaiņiem). Tiem līdzi ceļos arī fotostāstu veidotāji, tiekoties semināros, diskusijās un citās aktivitātēs.

Ja Tev ir interese par projektu, tad piesakies līdz 22. martam, rakstot uz e-pastu: ilga13@inbox.lv, īsi formulējot, kāpēc gribētu būt projekta dalībnieks, un norādot savu vecumu un kontaktus. Un varbūt tieši Tu būsi viens no projekta ideju virzītājiem!

Negaidām siltāku laiku un pavasari, rīkojamies, jo pirmais brauciens uz iepazīšanās konferenci plānots jau 8.–9. aprīlī. Pasākumi notiks Ķēdaiņos un Kauņā.

Ilga Šuplinska,

projekta vadītāja RTA REGIRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.