Atkārtots Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai

Ceturtdiena, 25. februāris, 2016
2016. gada 23. februārī noslēdzās RTA projektu konkurss „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai”. Projektu konkursā tika atbalstīti astoņi projekti par kopējo summu 13320 EUR
  1. „Oglekļa šķiedras un šķiedraugu kompozītmateriālu tehnoloģijas izstrāde augstas izturības detaļu izgatavošanai” vadītājs Dr.sc.ing. E. Teirumnieks.
  2. „Telerehabilitācijas metožu efektīvas izmantošanas iespējas pusaudža vecuma skolēnu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstības veicināšanai iekļaujošajā izglītībā” vadītāja Dr.paed. I. Prudņikova.
  3. „Pedagoģisko tehnoloģiju darbam ar skolēniem iekļaujošā vidē datu bāzes izveide tīmeklī” vadītāja Dr.paed. S. Ušča.
  4. „Tūrisma produktu attīstības iespēju izpēte Lūznavas muižā” vadītāja Dr.oec. L. Litavniece
  5. „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mutvārdu vēstures arhīva (MVA) izveide” vadītājs Dr. hist.V. Malahovskis.
  6. „Kultūrvēsturiskie objekti Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietu apkaimē” vadītājs Dr. hist.V. Malahovskis.
  7. „Jaunu produktu izstrādes procesu modelēšana un analīze Latvijā – inovāciju barjeras” vadītāja Dr.sc.ing. I. Silineviča.
  8. „Informācijas sabiedrības izpēte par Sosnovska latvāņa apkarošanu un kaitīgumu Rēzeknes novadā” vadītāja Dr.oec. A. Zvaigzne.

Lai sekmētu RTA prioritāro pētniecības virzienu attīstību un zinātniskās kapacitātes pieaugumu, Zinātnes padome izsludina Atkārtotu RTA projektu konkursu „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” uz atlikušo konkursa fonda finansējumu – 2680 EUR. Pieteikumi konkursam jāiesniedz RTA Zinātņu daļā līdz 2016. gada 10. martam plkst. 17.00.

WORD Projektu konkursa noteikumiRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.