Rēzeknes Augstskolā tikās absolventi

Piektdiena, 21. augusts, 2015
1.augustā Rēzeknes Augstskolas (RA) gaiteņos virmoja nebijusi rosība, jo notika Absolventu vakars. Atkalredzešanās prieks, sajūsma un atmiņu dzirksteles uzplaiksnīja ar nebijušu spēku.

Uz Absolventu vakaru bija ceļu mērojuši daudzi jo daudzi bijušie studenti, kuri savu karjeru veido ar Rēzeknes Augstskolas diplomu kabatā.

Šogad, pateicoties RA zinātņu prorektores Ilgas Šuplinskas iniciatīvai, tika iedibināta jauna tradīcija – sumināt Goda absolventu. Šai nominācijai spilgtākos absolventus izvirzīja visas trīs fakultātes. Kopumā pasākumā tika nominēti 32 RA Goda absolventi:

 • Velga Krukovska  (Profesionālā programma „Apģērbu dizains un tehnoloģija”)
 • Gerda Vogule, (Profesionālā bakalaura programma „Tulks referents”)
 • Viktorija Pokule, (Profesionālā programma „Svešvalodu (angļu) skolotājs”, Akadēmiskā maģistra programma „Pedagoģija”)
 • Agnese Eriņa, (Profesionālā programma „Sākumskolas skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam pamatskolā”, Akadēmiskā maģistra programma „Pedagoģija”)
 • Līga Ustane, (Profesionālā bakalaura programma  „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, Akadēmiskā maģistra programma „Pedagoģija”)
 • Osvalds Batņa , (Profesionālā  programma „Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam arodskolā”, Akadēmiskā maģistra programma „Pedagoģija)
 • Kristaps Keišs, (Profesionālā bakalaura programma „Sociālais pedagogs”)
 • Aija Ozoliņa, (Profesionālā bakalaura programma „Speciālās izglītības skolotājs”)
 • Daina Zvejsalniece, (Profesionālā programma „Vides dizains”)
 • Ilona Filipenoka, (Profesionālā bakalaura programma „Interjera dizains”)
 • Ināra Dovgiallo, (Profesionālā programma „Reliģijas pedagoģija”)
 • Iveta Ratinīka, (Akadēmiskā bakalaura programma „Filoloģija”, Latviešu valodas, literatūras, kultūras vēstures skolotāja programma)
 • Diāna Bravacka, (Akadēmiskā bakalaura programma „Filoloģija” Latviešu valodas, literatūras skolotāja programma Akadēmiskā maģistra programma „Filoloģija”)
 • Milāna Bule (Šutova), (Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture”)
 • Ilga Matule, (Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ekonomika”)
 • Inese Haite, (Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ekonomika” (specializācija Finanšu un grāmatvedības vadība), Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne”)
 • Ilze Silova, (Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ekonomika” (specializācija Tūrisma  un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība))
 • Jūlija Danilina, (Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadības zinātne”, Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne”)
 • Rumualds Laizāns, (Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Tiesību zinātne”)
 • Mārīte Saulīte, (Profesionālā maģistra programma „Karjeras konsultants”, Akadēmiskā bakalaura programma „Pedagoģija”)
 • Dzidra Dukšta, (Akadēmiskā maģistra programma „Pedagoģija”)
 • Aija Tereško, (Profesionālā maģistra programma „Speciālā pedagoģija”, Profesionālā programma „Latviešu valodas un literatūras skolotājs”, Akadēmiskā bakalaura programma „Filoloģija”)
 • Anda Opoļska, (Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Arhīvniecība”)
 • Sandra Ežmale, (Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne”)
 • Inga Pumpure, (Profesionālā maģistra studiju programma „Finanšu vadība”)
 • Edgars Blinovs, (Maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”)
 • Svetlana Ušča, (Doktora programma „Pedagoģija”)
 • Nikolajs Pušņakovs, (Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Programmēšanas inženieris”)
 • Sergejs Kodors, (Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Datorsistēmas”)
 • Rodrigo Virkstenis, (Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība”)
  • Aigars Metlāns, (Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Vides inženieris”)
 • Normunds Teirumnieks, (Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Mehatronika”)

Tie absolventi, kuriem nebija iespējas būt klāt svinīgajā pasākumā, aicināti sazināties pa tālruni 26656553 vai e-pastu: san@ru.lv , lai vienots par raksta saņemšanu.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.