RA Goda absolvente Aija Tereško: „Izvēlieties profesiju, kura patīk un turpmākajā nākotnē dos iespēju darīt veicamo darbu ar prieku!”

Otrdiena, 23. februāris, 2016
Aija Tereško nāk no Dagdas novada Konstantinovas pagasta, taču pašlaik dzīvo Ludzā un strādā Ezersalas internātpamatskolā par direktora vietnieci izglītības jomā un latviešu valodas un literatūras skolotāju. Rēzeknes Augstskolā (RA) Aija ir absolvējusi humanitāro zinātņu akadēmiskā bakalaura studiju programmu filoloģijā, profesionālā maģistra studiju programmu speciālajā pedagoģijā un ir ieguvusi latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikāciju. 2015. gadā Aija saņēma RA Goda absolventa titulu.

Par savu izvēli studēt šajās RA studiju programmās Aija saka: „Kad mācījos skolā, man patika tādi mācību priekšmeti kā latviešu valoda, literatūra. Arī skolotāji ieteica studēt pedagoģiju. Tomēr es izdarīju citu izvēli, jo nevarēju sevi iedomāties, stāvot klases priekšā un mācot bērnus. Taču jau pirmā mācību gada laikā sapratu, ka izvēlētā joma nav man atbilstoša, un pametu studijas. Sekoja piedāvājums strādāt speciālajā skolā (izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem), ko es pieņēmu. Tas arī palīdzēja man apzināties savas spējas, intereses un deva iespēju sevi realizēt kā pedagogam. Iegūtās filologa zināšanas noder ikdienas darbā, ne tikai mācot bērniem valodu un literatūru, bet arī darbā ar kolēģiem, palīdzot viņiem rediģēt izstrādātos mācību materiālus, uzlabojot teksta saturu, valodas stilu.

Apgūstot filologa, latviešu valodas un literatūras skolotāja izglītību Rēzeknes Augstskolā, es biju nepilna laika studējošā. Mācījos kopā ar pedagogiem, kuriem, salīdzinājumā ar mani, bija liels pedagoģiskā darba stāžs aiz muguras. Tas arī bija liels pluss manā izglītībā, jo reizē ar teorētiskajām zināšanām, ko sniedza lekcijās lektori, varēja gūt arī praktisko pieredzi, konsultējoties un sadarbojoties ar kursabiedriem. Palikušas atmiņā interesantas un saistošas I. Šuplinskas, A. Juško- Štekeles, S. Lazdiņas lekcijas.”

Aijas darbs ir saistīts ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Iegūstot filologa, latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikāciju, tālāk viņa studēja speciālo pedagoģiju RA maģistra studiju programmā. „Jāsaka paldies studiju programmas vadītājai Mārītei Rozenfeldei, kura mani pamanīja un uzaicināja piedalīties projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” kā ekspertei. Tas man bija liels izaicinājums, jo tika piedāvāta iespēja dalīties savā pedagoģiskajā pieredzē, izstrādājot metodisko materiālu pedagogiem sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšanai izglītojamiem ar GAT un metodisko materiālu izglītojamo vecākiem. Tās bija jaunas iespējas, jaunas iepazīšanās, jaunu prasmju apguve,” saka Aija.

Pašlaik RA absolventes ikdienas darbs ar izglītojamiem ir mazāk saistīts, jo viņa ir direktora vietniece izglītības jomā, taču ilgus gadus ir nostrādājusi ar bērniem ar speciālām vajadzībām. „Runājot par darbu ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, jāsaka tā, ka tas ir specifisks, grūts, ne katrs pedagogs tam ir gatavs. Skolotājam ir jābūt ar ļoti stipru nervu sistēmu, nosvērtam, nobriedušam, kompetentam savā jomā. Un pats svarīgākais – ir jāiemācās pieņemt šos bērnus tādus, kādi viņi ir. Tad arī varēs viņiem palīdzēt pakāpties savā attīstībā. Ja pedagogs to nespēj, viņam ir jāaiziet. Tā tas parasti arī notiek,” saka pedagoģe.

Aija atzīst, ka ilgo gadu darbs, strādājot par pedagogu ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, ir devis labu praktisko pieredzi, kuru var piedāvāt citiem pedagogiem, lasot kursus – Aija ir viena no lektorēm RA Mūžizglītības centrā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās „Pedagoģiskā atbalsta sistēma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā” un „Izglītības procesa īstenošana speciālajā izglītības iestādē bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.” „Un atkal jāsaka paldies šo kursu programmu direktorei Mārītei Rozenfeldei, kura mani uzaicināja izmēģināt savus spēkus kā lektorei. Tā ir laba pieredze, jo, lasot kursus, es arī pati apgūstu jaunas zināšanas, kontaktējoties un sadarbojoties ar dažādu skolu pedagogiem. Ir jau tā, ka es kādu problēmu aplūkoju un analizēju no sava redzespunkta, daļa pedagogu tam piekrīt, bet kādam ir cits – savs skatījums. Tas dod iespēju diskutēt par dažādām aktualitātēm speciālajā pedagoģijā, uzklausīt citu pedagogu viedokli.”

RA Goda absolventa titula saņemšana skolotājai bija negaidīta. „Uzreiz radās jautājums – kāpēc tieši es? Jutos patīkami pārsteigta un reizē arī gandarīta, ka esmu pamanīta un izcelta starp pārējiem absolventiem,” saka Aija.

RA absolvente uzskata, ka jaunieši, kuri turpmāk studēs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, būs izdarījuši pareizo izvēli, jo šeit tiek piedāvātas daudzveidīgas un interesantas studiju programmas, strādā profesionāli kompetenti, radoši pasniedzēji, kuri vienmēr palīdz, atbalsta, uzklausa. „Novēlu izvēlēties profesiju, kura patīk un turpmākajā nākotnē dos iespēju darīt veicamo darbu ar prieku un labumu apkārtējai pasaulei!” novēl Aija.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.