Lekcija „Pasaules tautsaimniecības izaicinājumi un perspektīvas” RTA

Piektdiena, 19. februāris
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai (RTA) ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Latvija Banku. Bankas ekonomisti regulāri brauc uz akadēmiju, lai studentus iepazīstinātu par aktuālāko ekonomiskajos procesos.

17. februārī RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātē notika Latvijas Bankas organizētā lekcija „Pasaules tautsaimniecības izaicinājumi un perspektīvas”, kurā tika aplūkotas pasaules un lielāko pasaules valstu tautsaimniecības attīstības prognozes, balstoties uz jaunāko Starptautiskā Valūtas fonda veikto analīzi, kā arī aktuālie jautājumi un būtiskākie riski tautsaimniecības attīstībai kopumā. Nodarbību vadīja Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes pārstāvis Andris Strazds.

Andris Strazds kopš 2014. gada februāra ir Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks. Pirms pievienošanās Latvijas Bankai bijis galvenais ekonomists Nordea Bank Finland plc Latvijas filiālē, Darījumu un finanšu konsultāciju nodaļas menedžeris SIA Pricewaterhouse Coopers. Maģistra grādu Starptautiskajās finansēs un biznesa stratēģijā ieguvis Stokholmas Ekonomikas augstskolā Zviedrijā.

Ekonomists RTA studentus iepazīstināja ar jaunākajiem datiem un statistiku par ekonomikas attīstības tendencēm pasaulē, akcentējot tādus aspektus kā stāvoklis naftas tirgū pasaulē, lielāko ekonomiku (ASV, Ķīna) attīstību ietekmējošiem faktoriem. Tika uzsvērts, ka ekonomisko situāciju raksturojošie rādītāji šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu (2015.), ir daudz pozitīvāki, līdz ar to ekonomisku attīstības līmenis valstīs kopumā pieaug.

A,Strazds pieskārās arī ļoti aktuālai tēmai šobrīd – bēgļu plūsmām, kuras pašlaik rada zaudējumus bēgļus uzņemošajām valstīm, bet, ilgtermiņā varētu pozitīvi ietekmēt sociālo un ekonomisko situāciju valstīs.

Otrajā lekcijas daļā studentiem pašiem bija iespēja uzdot jautājumus.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu