Rēzeknes Augstskolā notika ekspertu diskusija

Otrdiena, 25. augusts, 2015
21. augustā Rēzeknes Augstskolā (RA) notika ekspertu diskusija „Rēzeknes Augstskolas attīstības stratēģijas galvenie akcenti Latgales reģiona nākotnes redzējuma kontekstā”.

Tajā piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, bijušais izglītības un zinātnes ministrs, SIA „Eirokonsultants” valdes priekšsēdētājs Jānis Vaivads un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, augstskolas mācībspēki un sadarbības partneri.

Diskusijā Rēzeknes Augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks sniedza ieskatu augstskolas darbībā, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs, Rēzeknes Augstskolas Padomnieku konventa priekšsēdētājs Monvīds Švarcs akcentēja pozitīvo sadarbību starp augstskolu un Rēzeknes novadu, savukārt Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne uzsvēra augstskolas ārkārtīgi lielo nozīmi reģionā. SIA „Verems” valdes priekšsēdētājs Jānis Staris izteica ierosinājumus studiju programmu pilnveidē un kvalitātes celšanā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards norādīja: „Rēzeknes Augstskola ir nozīmīgs izglītības un zinātnes centrs ne tikai Latgalē, bet arī visā Latvijā. Augstskolas izvēlētais tehnoloģiju virziens ir likumsakarīgs, jo infrastruktūra, materiāli tehniskā bāze ļauj pilnvērtīgi sagatavot augsti kvalificētus speciālistus.”

Diskusijā vairākkārt tika aktualizēts jautājums par speciālistu pieprasījuma sabalansēšanu darba tirgum un saiknes stiprināšanu starp uzņēmējiem.

Rēzeknes Augstskolas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

M. Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.