Seminārs „Preču zīmju un dizainparaugu aizsardzība nacionālā un starptautiskā līmenī”

Ceturtdiena, 11. februāris, 2016
9. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika Latvijas Republikas Patentu valdes seminārs „Preču zīmju un dizainparaugu aizsardzība nacionālā un starptautiskā līmenī”.

Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore Dace Liberte informēja par preču zīmju aizsardzību un reģistrāciju nacionālajā, reģionālajā un starptautiskajā līmenī, par preču zīmes izvēles nozīmīgumu, nosacījumiem un tiesībām uz preču zīmi. Informācija tika prezentēta ar interesantiem piemēriem.

Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta vadošā eksperte dizainparaugu jautājumos Asja Dišlere pastāstīja par dizainparauga tiesiskās aizsardzības priekšnoteikumiem, reģistrācijas kārtību, termiņiem un izmaksām. Klausītāji varēja uzzināt, kuri Latvijas dizainparaugi atzinīgi novērtēti ārpus Latvijas.

Semināru noslēdza Patentu valdes Patentu tehniskās bibliotēkas Informācijas pakalpojumu nodaļas vadošā bibliotekāre patentu informācijas jautājumos Evita Lande. Viņa stāstīja par preču zīmju un dizainparaugu meklēšanu nacionālajā datubāzē, Kopienas (Eiropas Savienības dizainparaugu) un starptautiskajās datubāzēs.

RTA 2.kursa studente Velta Maļkeviča stāsta, kāpēc apmeklējusi semināru: „Par šo semināru es uzzināju no savas pasniedzējas Ivetas Dembovskas. Tā kā studēju ekonomiku, šī semināra tēma man bija diezgan tuva un domāju, ka arī turpmākajai dzīvei noderīga. Šajā seminārā uzzināju daudzas interesantas lietas par preču zīmju aizsardzību un cik atšķirīgas viena no otras ir kompāniju preču zīmes”.

Semināra laikā apmeklētāji varēja uzdot sev interesējošus jautājumus.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

M. Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.