RA Goda absolvents Kristaps Keišs: „Katra diena ir ar jauniem profesionāliem izaicinājumiem”

Otrdiena, 9. februāris, 2016
Kristaps Keišs ir absolvējis Rēzeknes Augstskolas (RA) profesionālā bakalaura studiju programmu „Sociālais pedagogs”. Viņš aktīvi un profesionāli darbojas savā izvēlētajā jomā – ir profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes „Praktikums” (Jūrmala) direktors, „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” (Jūrmala) sociālais darbinieks, Latvijas Tālmācības profesionālā centra (Rīga) pedagogs un Latvijas Sociālo pedagogu federācijas padomes (Rīga) priekšsēdētājs. 2015. gadā K. Keišs saņēma RA Goda absolventa titulu.

„Latvijā sociālos pedagogus sagatavo tikai divas augstākās izglītības iestādes Latvijā. Esmu no Balviem, tāpēc reģionāli Rēzeknes Augstskola bija tuvāk mājām,” savu izvēli studēt RA pamato K. Keišs, piebilstot, ka svarīgi bijis arī tas, ka RA esot bijusi iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

RA absolvents atzīst, ka darbā noder it viss, kas ticis apgūts studiju laikā, jo sniegtās zināšanas tikušas nostiprinātas praksē studiju procesā. „Studiju kursi sniedza ne tikai zināšanas, bet arī veidoja mani kā sociālā pedagoga profesionālu personību. Nozīmīga bija lektoru atsaucība un pieejamība, jo vairums lekciju notika nevis kā ar studentiem, bet jau kā ar topošajiem speciālistiem, bija atvērts studiju process,” stāsta Kristaps.

Atceroties studiju laiku, viņš saka, ka bijis ļoti daudz spilgtu notikumu, kas palikuši atmiņā. „Dzīve kopmītnēs, kad gatavojāmies sesijām visi kopā, viens otram palīdzējām, kooperējāmies un pat grupā mācījāmies angļu valodā tekstus no galvas, kas ļoti palīdzēja ātri un efektīvi apgūt jaunos vārdus un tekstus,” dažus piemērus min Kristaps.

RA Goda absolvents uzsver, ka viņa darbs ir dinamisks. „Mana mērķa grupa ir personas ar smaga garīga rakstura traucējumiem. Katra diena ir ar jauniem profesionāliem izaicinājumiem. Izglītības laukā aktīvi strādāju ar pedagogu piesaisti, izglītības programmu izstrādi un pats vadu lekcijas, daloties ar zināšanām psihiatrijā, sociālajā pedagoģijā un sociālajā darbā, kuras mijiedarbojas viena ar otru,” stāsta Kristaps, atzīstot, ka viņa darbā esot svarīgas tādas īpašības kā tolerance, pašpārliecinātība, degsme un spēja iedvesmot un vadīt citus kolēģus.

RA Goda absolvents ir patīkami pārsteigts par iegūto titulu un saka: „Biju ļoti pacilāts un gandarīts par to, ka mans ieguldījums profesijas attīstībā arī pēc augstskolas un jau studiju laikā ir ticis novērtēts! Paldies programmas studiju virziena vadītājai Ritai Orskai, kura radīja spēcīgu zināšanu un prasmju pamatu kopā ar visu komandu.”

Topošajiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem K. Keišs novēl: „Studējot, studējiet viss kurss kopā – kā komanda, tad studiju pievienotā vērtība būs daudz augstākā līmenī, un nevis Jūs meklēsiet darbu, bet darba devēji Jūs aicinās paši!”

   RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.